Kamervraag 2020Z03679

Stelende bewindvoerders

Ingediend 21 februari 2020
Indieners Jan Jacob van Dijk (CDA), René Peters (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z03679.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht: «Bewindvoerders in Limburg stalen geld van mensen met hoge schulden»?1
 • Vraag 2
  Waarom is er niet eerder ingegrepen en waarom duurt het proces zo lang?
 • Vraag 3
  Wat onderneemt u tegen het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg een te geringe capaciteit heeft om dit soort fraudezaken te onderzoeken?
 • Vraag 4
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat er landelijk genoeg capaciteit is om frauderende bewindvoerders aan te pakken?
 • Vraag 5
  Hoeveel zaken met bewindvoerders zijn inmiddels door het OM behandeld en hoeveel veroordelingen zijn hieruit voortgekomen?
 • Vraag 6
  Hoeveel klachten over bewindvoerders zijn binnengekomen bij de kantonrechter?
 • Vraag 7
  Hoe is geborgd dat de gedupeerde cliënten hun geld terugkrijgen en wat is de positie van de cliënten indien de bewindvoerders het geld reeds vergokt hebben?
 • Vraag 8
  Erkent u dat het moeilijk is voor mensen die een bewindvoerder zoeken om duidelijk te krijgen welke bewindvoerders betrouwbaar zijn en welke niet?
 • Vraag 9
  Wat gaat u doen om te zorgen dat mensen die een bewindvoerder zoeken goed terecht komen? Bent u bereid een zwarte lijst aan te leggen van foute bewindvoerders?
 • Vraag 10
  Kunnen gemeenten een rol spelen in het aanwijzen van goede bewindvoerders?
 • Vraag 11
  Bent u bereid gemeenten de mogelijkheid te geven om een lijst met regionaal aanbevolen bewindvoerders aan te leggen?
 • Vraag 12
  Waar kunnen mensen terecht met klachten over bewindvoerders? Indien er geen adequate voorziening bestaat, bent u bereid deze in te richten?
 • Mededeling - 24 maart 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de schriftelijke vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Peters (CDA), van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over stelende bewindvoerders (ingezonden 21 februari 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z03679
Volledige titel: Stelende bewindvoerders