Kamervraag 2019Z19775

De veroordeling van Catalaanse politici en protestleiders

Ingediend 16 oktober 2019
Beantwoord 19 november 2019 (na 34 dagen)
Indiener Renske Leijten (SP)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19775.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-767.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u de veroordeling en de rechtsgang tegen negen Catalaanse politici en protestleiders door de Spaanse staat?1 Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoe de veroordeling van de twee protestleiders – omdat zij opriepen tot vreedzaam protest – zich verhoudt tot artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin de vrijheid op protest geregeld is, en artikel 10 van het EVRM waarin de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd?2 3
 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op het oordeel van International Commission of Jurists (ICJ) dat de veroordeling van de negen Catalaanse leiders in strijd is met mensenrechten? Kunt u uw antwoord toelichten?4
 • Vraag 4
  Vindt u het verstandig om de wens tot meer autonomie via juridische weg – en uiteindelijk lange celstraffen – te bestrijden? Steunt u bijvoorbeeld de oproep van voetbalclub FC Barcelona om dit conflict via een politieke dialoog op te lossen?5 Kunt u uw antwoorden toelichten?
 • Vraag 5
  Erkent u dat het een lidstaat van de Europese Unie niet past om in strijd met de mensenrechten te handelen? Zo ja, wat gaat u ondernemen richting uw Spaanse collega?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om de Spaanse regering op te roepen een politieke dialoog aan te gaan? Zo neen, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19775
Volledige titel: De veroordeling van Catalaanse politici en protestleiders
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-767
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Leijten over de veroordeling van Catalaanse politici en protestleiders