Kamervraag 2019Z19194

Het bericht ‘Minister bezorgd om versleuteling Facebook’

Ingediend 9 oktober 2019
Beantwoord 19 november 2019 (na 41 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19194.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-759.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Minister bezorgd om versleuteling Facebook»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het kabinetsstandpunt over versleuteling?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Wanneer gaat u naar Washington om met uw Amerikaanse collega over deze kwestie te praten?

  Ik ben van 4 tot en met 7 december 2019 op werkbezoek in de Verenigde Staten.

 • Vraag 4
  Gaat u tijdens uw gesprek dit kabinetsstandpunt overbrengen en niet uw zorgen die in strijd zijn met dit kabinetsstandpunt?

  Mijn zorgen zijn niet in strijd met het kabinetsstandpunt uit 2016. In het kabinetsstandpunt wordt onder meer gemeld dat encryptie het (tijdig) verkrijgen van inzicht in de communicatie ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid en de opsporing van strafbare feiten bemoeilijkt, vertraagt of onmogelijk maakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opsporing naar het vervaardigen, verspreiden of bezitten van kinderporno, zware criminaliteit en terrorisme. De mogelijkheid om gegevens in onversleutelde vorm te vorderen bij een dienstverlener is minder vaak beschikbaar. In toenemende mate worden bij moderne toepassingen van encryptie de gegevens nog slechts in versleutelde vorm door dienstverleners verwerkt.
  Daarnaast vermeldt het kabinetsstandpunt het belang van encryptie voor de veilige communicatie tussen burger, bedrijf en overheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de toegevoegde waarde voor de digitale economie in Nederland.
  Ik zal de diverse betrokken belangen en de conclusie uit het kabinetsstandpunt dat het niet wenselijk is om beperkende wettelijke maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland onder de aandacht brengen.

 • Vraag 5
  Bent u ook bezorgd over het afzwakken van versleutelingssoftware waardoor buitenlandse mogendheden en criminelen toegang kunnen krijgen tot de privécommunicatie van mensen?

  Ik onderschrijf het belang van encryptie voor de veilige communicatie tussen burger, bedrijf en overheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de toegevoegde waarde voor de digitale economie in Nederland. Goede encryptie helpt Nederlandse burgers en organisaties zich te beschermen tegen buitenlandse mogendheden en criminelen. Ik streef daarom naar oplossingen die binnen de kaders van het kabinetsstandpunt recht doen aan de belangen van de opsporing en de nationale veiligheid. Daarvoor is samenwerking en overleg met publieke en private belanghebbenden noodzakelijk.

 • Mededeling - 31 oktober 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Verhoeven (D66) van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Minister bezorgd om versleuteling Facebook» (ingezonden 9 oktober 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19194
Volledige titel: Het bericht ‘Minister bezorgd om versleuteling Facebook’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-759
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Minister bezorgd om versleuteling Facebook’