Kamervraag 2019Z19194

Het bericht ‘Minister bezorgd om versleuteling Facebook’

Ingediend 9 oktober 2019
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z19194.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Minister bezorgd om versleuteling Facebook»?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met het kabinetsstandpunt over versleuteling?2
 • Vraag 3
  Wanneer gaat u naar Washington om met uw Amerikaanse collega over deze kwestie te praten?
 • Vraag 4
  Gaat u tijdens uw gesprek dit kabinetsstandpunt overbrengen en niet uw zorgen die in strijd zijn met dit kabinetsstandpunt?
 • Vraag 5
  Bent u ook bezorgd over het afzwakken van versleutelingssoftware waardoor buitenlandse mogendheden en criminelen toegang kunnen krijgen tot de privécommunicatie van mensen?
 • Mededeling - 31 oktober 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Verhoeven (D66) van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Minister bezorgd om versleuteling Facebook» (ingezonden 9 oktober 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z19194
Volledige titel: Het bericht ‘Minister bezorgd om versleuteling Facebook’