Kamervraag 2019Z18904

Het bericht ‘Koraal Curaçao vernield door olieplatform’

Ingediend 4 oktober 2019
Indieners André Bosman (VVD), Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen natuur en milieu stoffen water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18904.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met artikel «Koraal Curaçao vernield door olieplatform»?1
 • Vraag 2
  Heeft u de foto’s, gemaakt door de duikers, gezien op de website van nos.nl? Hoe beoordeelt u de nieuwe situatie waarbij schade is ontstaan aan het koraal?
 • Vraag 3
  Klopt de beschrijving van het incident dat tijdens een storm de bemanning van het bewuste olieplatform geprobeerd heeft verdere schade te voorkomen? Welke gevolgen heeft de schade voor het koraal en het eiland? Is de economische- en milieuschade in te schatten? Wie zijn er gedupeerd?
 • Vraag 4
  Valt de schade bij Boca Sami eventueel te verhalen?
 • Vraag 5
  Wat doet de overheid van Curaçao hieraan? Welke stappen zet de regering van Curaçao om dit soort schade in de toekomst te voorkomen en de geleden schade te herstellen?
 • Vraag 6
  Zijn er processen denkbaar waarbij het koraal versneld aan zou kunnen groeien?
 • Vraag 7
  Zijn soortgelijke incidenten in de toekomst uit te sluiten? Wie is er dan verantwoordelijk?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18904
Volledige titel: Het bericht ‘Koraal Curaçao vernield door olieplatform’