Kamervraag 2019Z18904

Het bericht ‘Koraal Curaçao vernield door olieplatform’

Ingediend 4 oktober 2019
Beantwoord 27 januari 2020 (na 115 dagen)
Indieners Remco Dijkstra (VVD), André Bosman (VVD)
Beantwoord door Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen natuur en milieu stoffen water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z18904.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-1472.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met artikel «Koraal Curaçao vernield door olieplatform»?1
 • Vraag 2
  Heeft u de foto’s, gemaakt door de duikers, gezien op de website van nos.nl? Hoe beoordeelt u de nieuwe situatie waarbij schade is ontstaan aan het koraal?
 • Vraag 3
  Klopt de beschrijving van het incident dat tijdens een storm de bemanning van het bewuste olieplatform geprobeerd heeft verdere schade te voorkomen? Welke gevolgen heeft de schade voor het koraal en het eiland? Is de economische- en milieuschade in te schatten? Wie zijn er gedupeerd?

  Er wordt door het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van de schade. Dat onderzoek moet voor het land Curaçao informatie opleveren over de specificaties ten aanzien van deze situatie en daarmee ook de mogelijke vervolgstappen. Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd om dergelijke situaties en schade in de toekomst te voorkomen.

 • Vraag 4
  Valt de schade bij Boca Sami eventueel te verhalen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat doet de overheid van Curaçao hieraan? Welke stappen zet de regering van Curaçao om dit soort schade in de toekomst te voorkomen en de geleden schade te herstellen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Zijn er processen denkbaar waarbij het koraal versneld aan zou kunnen groeien?

  Het is mogelijk om koraal te planten. Dat gebeurt bijvoorbeeld op Bonaire. Wel gaat het om een beperkt aantal soorten waardoor de oorspronkelijke biodiversiteitsgehalte niet teruggewonnen wordt.

 • Vraag 7
  Zijn soortgelijke incidenten in de toekomst uit te sluiten? Wie is er dan verantwoordelijk?

  Curaçao is zelf verantwoordelijk voor het maken en handhaven van voorschriften met betrekking tot de scheepvaartveiligheid om dergelijke incidenten te voorkomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z18904
Volledige titel: Het bericht ‘Koraal Curaçao vernield door olieplatform’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-1472
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Remco Dijkstra en Bosman over het bericht ‘Koraal Curaçao vernield door olieplatform’