Kamervraag 2019Z16090

De onrust onder bezorgers van Deliveroo na een tariefwijziging

Ingediend 28 augustus 2019
Beantwoord 3 oktober 2019 (na 36 dagen)
Indiener Hilde Palland (CDA)
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16090.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-201.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht 'FNV: grote onrust onder bezorgers Deliveroo om tariefwijziging»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u van het besluit van maaltijdbezorger Deliveroo om per direct de tarieven te wijzigen, waardoor voor maaltijdbezorgers de beloning per rit lager kan uitvallen?
 • Vraag 3
  Begrijpt u de onrust die onder maaltijdbezorgers is ontstaan? Deelt u hun zorgen en bent u hierover met hen in gesprek?
 • Vraag 4
  Hoe kijkt u aan tegen het nieuwe rit- en beloningssysteem dat aan de tariefwijziging ten grondslag ligt? Komt dit volgens u op een goed moment, nu nieuwe zzp-wetgeving in voorbereiding is?
 • Vraag 5
  Wat vindt u van de uitspraak van Deliveroo dat het zijn maaltijdbezorgers een tarief van gemiddeld tussen de 11 en 13 euro per uur wil bieden, terwijl u zelf een minimumtarief van 16 euro per uur als norm wilt stellen?
 • Vraag 6
  Hoe groot acht u de kans dat andere bedrijven, die op vergelijkbare wijze gebruik maken van de diensten van zelfstandigen, het voorbeeld van Deliveroo zullen volgen en hun tarieven, of andere arbeidsvoorwaarden, gaan aanpassen?
 • Vraag 7
  Hoe kwalificeert u de wijze van werken van Deliveroo binnen de nieuwe zzp-maatregelen die u recent hebt aangekondigd? Past deze werkwijze daar in uw ogen in?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16090
Volledige titel: De onrust onder bezorgers van Deliveroo na een tariefwijziging
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-201
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Palland over "de onrust onder bezorgers van Deliveroo na een tariefwijziging"