Kamervraag 2019Z15234

Reders die op zoek zijn naar veilige havens

Ingediend 18 juli 2019
Indieners Attje Kuiken (PvdA), Joël Voordewind (CU), Bram van Ojik (GL), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15234.html
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het artikel «De uit zee opgepikte migranten moeten wel ergens van boord kunnen, waarschuwen Nederlandse reders»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat reders die migranten oppikken een veilige haven moeten kunnen bereiken?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de problematiek rond het redden van drenkelingen voor de reders toeneemt omdat de EU haar eigen missie met marineschepen in de Middellandse Zee heeft opgeschort?
 • Vraag 4
  In hoeverre zijn de Europese lidstaten bereid om koopvaardijschepen met drenkelingen te ontvangen?
 • Vraag 5
  In hoeverre zijn veilige landen in Noord-Afrika hiertoe bereid?
 • Vraag 6
  Hoe staat het met de onderhandelingen over ontschepingsplatforms in Noord-Afrika, waar ook UNHCR en IOM hun medewerking aan willen verlenen?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening van de reders als zij zeggen dat mensen terugsturen naar Libië in strijd is met het VN-Vluchtelingenverdrag? Zo nee, waarom niet, aangezien u zelf een moratorium heeft afgekondigd op terugkeer naar Libië?
 • Vraag 8
  Wat onderneemt u om aan de zorgen van de reders tegemoet te komen?
 • Vraag 9
  Klopt het dat op 17 juli in het kader van de JBZ-Raad op initiatief van Frankrijk en Duitsland een spoedbijeenkomst wordt gehouden over veilige ontscheping van migranten? Steunt u de inzet van deze spoedbijeenkomst?
 • Mededeling - 16 augustus 2019

  Op 18 juli 2019 hebben de leden Jasper van Dijk (SP), Van Ojik (GroenLinks), Voordewind (ChristenUnie) en Kuiken (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vragen gesteld over «reders die op zoek zijn naar veilige havens». Vanwege de benodigde afstemming lukt het niet de beantwoording binnen de daartoe gestelde termijn te realiseren. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15234
Volledige titel: Reders die op zoek zijn naar veilige havens