Kamervraag 2019Z15168

Het bericht ‘Tientallen foute agenten geschorst’

Ingediend 16 juli 2019
Indiener Monica den Boer (D66)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15168.html
1. Algemeen Dagblad, 15 juli 2019
2. Kamerstuk 28 844, nr. 169
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Tientallen foute agenten geschorst»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat corruptie onder politiemedewerkers het vertrouwen in de politie ernstig ondermijnt, zowel binnen als buiten de organisatie?
 • Vraag 3
  Sinds wanneer beschikt u over het rapport «Wie praat, die gaat»?
 • Vraag 4
  Kunt u dit rapport per omgaande naar de Kamer sturen?
 • Vraag 5
  Waarop baseren de onderzoekers de conclusie dat alleen al in de regio Midden-Nederland criminelen de beschikking hebben over negentien corrupte contacten binnen de overheid en dat dit waarschijnlijk het topje van de ijsberg is?
 • Vraag 6
  Hoe ziet dit beeld er bij de andere regionale eenheden uit?
 • Vraag 7
  Wat doet u om te achterhalen hoe diepgeworteld dit probleem is?
 • Vraag 8
  Hoeveel politiemedewerkers zijn er per jaar in de periode 2010–2019 op non-actief gesteld, geschorst, ontslagen of op een andere manier bestraft vanwege integriteitsschendingen? Hoeveel van deze medewerkers zijn ook strafrechtelijk vervolgd?
 • Vraag 9
  Hoeveel meldingen van of oriënterende onderzoeken naar integriteitsschendingen bij de politie hebben in de periode 2015–2019 geleid tot aanknopingspunten voor een onderzoek door de Rijksrecherche?
 • Vraag 10
  In hoeveel gevallen is de Rijksrecherche vervolgens een onderzoek gestart?
 • Vraag 11
  Klopt het dat een groot aantal meldingen niet wordt onderzocht vanwege capaciteitsproblemen bij de Rijksrecherche? Wat gaat u doen om te zorgen dat alle meldingen op korte termijn worden onderzocht?
 • Vraag 12
  Op welke wijze worden agenten getraind om weerbaar te zijn tegen benadering door criminelen?
 • Vraag 13
  Herkent u het signaal van de vakbonden NPB en ACP dat er onvoldoende aandacht is voor preventie tegen corruptie, dat het vaak voor agenten niet veilig is om toenadering door criminelen te melden en dat een cultuuromslag nodig is? Wat gaat u doen om te zorgen dat deze cultuuromslag er komt?
 • Vraag 14
  Op welke manier wordt de interne registratie van integriteitsschendingen verbeterd, zoals aangekondigd in uw reactie op het rapport «het lekken van vertrouwelijke politie-informatie»?2
 • Mededeling - 8 augustus 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Den Boer (D66) van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Tientallen foute agenten geschorst» (ingezonden 16 juli 2019) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15168
Volledige titel: Het bericht ‘Tientallen foute agenten geschorst’