Kamervraag 2019Z15118

Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland

Ingediend 15 juli 2019
Indiener Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen cultuur en recreatie energie media natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15118.html
 • Vraag 1
  Kent u het artikel van de journalisten over het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM)?1 Wat is hierop uw reactie?
 • Vraag 2
  Welke gevolgen heeft het voor de gaswinner als inderdaad blijkt dat dit bedrijf te veel, soms drie keer de toegestane hoeveelheid, geproduceerd heeft?
 • Vraag 3
  Hebben de gaswinners een gewijzigd winningsplan ingediend? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Wanneer verwacht u de resultaten van dit onderzoek van het OM en het onderzoek naar de NAM vanwege meerdere verontreinigingen? Gaat u de Kamer direct informeren?
 • Vraag 5
  Wat gaat u voor omwonenden doen die rondom deze locaties wonen en zich zorgen maken?
 • Vraag 6
  Klopt het dat u maandelijks de productiecijfers per veld ontvangt? Waarom is de Kamer niet geïnformeerd over deze kwestie?
 • Vraag 7
  In hoeverre wordt bij overige velden het winningsplan overschreden? Kunt een volledig overzicht geven?
 • Vraag 8
  Welke effecten hebben de geconstateerde overschrijdingen, voor zowel mens als milieu?
 • Vraag 9
  Bent u bereid vooraf consequenties te stellen, zodat duidelijk is dat gaswinners zich daadwerkelijk aan het winningsplan moeten houden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15118
Volledige titel: Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland