Kamervraag 2019Z15023

Het bericht dat de Kamerbrief over letselschade foute cijfers bevat

Ingediend 12 juli 2019
Beantwoord 17 juli 2019 (na 5 dagen)
Indieners Renske Leijten (SP), Helma Lodders (VVD)
Beantwoord door Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
Onderwerpen organisatie en beleid recht zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15023.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3460.html
 • Vraag 1
  Kunt u verklaren hoe het komt dat na een gedegen studie vraagtekens worden gezet bij de cijfers die gebruikt zijn in de Kamerbrief over de uitvoering van de motie Leijten/Lodders over letselschade?1 2
 • Vraag 2
  Op welke wijze zijn letselschade-experts betrokken geweest bij het onderzoek naar de omvang van letselschade in de vermogensrendementsheffing? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 3
  Is het mogelijk om snel duidelijkheid te krijgen over de cijfers? Zo ja, wanneer kan die duidelijkheid gegeven worden?
 • Vraag 4
  Beïnvloedt de discussie over de juistheid van de cijfers de besluitvorming – voorzien met Prinsjesdag – aangaande het meerekenen van letselschadevergoedingen als eigen vermogen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15023
Volledige titel: Het bericht dat de Kamerbrief over letselschade foute cijfers bevat
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3460
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Leijten en Lodders over het bericht dat de Kamerbrief over letselschade foute cijfers bevat