Kamervraag 2019Z15018

Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland

Ingediend 12 juli 2019
Indiener Sandra Beckerman (SP)
Onderwerpen cultuur en recreatie energie media natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15018.html
 • Vraag 1
  Kent u het onderzoek van 11 juli 2019 van vier regionale omroepen over het onderzoek naar kleine gasvelden?1 Wat is daarop uw reactie?
 • Vraag 2
  Waarom hebt u besloten meer gas te winnen dan eerder vergund was?
 • Vraag 3
  Waarom besluit u de periode van de winning in te korten?
 • Vraag 4
  Waarom worden oude putten niet afgesloten, maar juist weer in gebruik genomen?
 • Vraag 5
  Hoeveel gas wordt er per veld gewonnen? Welk afbouwplan is er per veld? Kunt u dat in een overzicht weergeven?
 • Vraag 6
  Geldt het meer en sneller winnen van gas alleen voor het Noordoosten, of ook voor de rest van Nederland? Kunt u gegevens van overige velden ook in het overzicht uit vraag vijf meenemen?
 • Vraag 7
  Wat gaat u doen voor omwonenden die zich grote zorgen maken?
 • Vraag 8
  Hoe verklaart u de uitkomsten van dit onderzoek na uw belofte in uw brief van 30 mei 2018 (Kamerstuk 33 529, nr. 469), waarin u aangeeft te kiezen voor een gestage afbouw voor de kleine velden?2
 • Vraag 9
  Welke lessen uit Groningen heeft u geleerd die u in die brief noemt? Hoe heeft u die lessen toegepast?
 • Vraag 10
  Wat betekent in uw brief: «alleen als het veilig kan?»
 • Vraag 11
  Wat is terechtgekomen van de belofte in uw brief dat er werd gezorgd voor financiële zekerheden, zodat operators te zijner tijd kunnen voldoen aan hun verwijderingsverplichting?
 • Vraag 12
  Wat is terechtgekomen van de belofte in uw brief dat er werd gezorgd voor het verbeteren van de schadeafhandeling? Wat merken inwoners in Nederland met schade van de onafhankelijke, landelijke afhandeling van mijnbouwschades? Hoeveel mensen hebben hier al gebruik van gemaakt en zijn tevreden met die afhandeling?
 • Vraag 13
  Wat is terechtgekomen van de belofte in uw brief dat er een bijdrage aan de omgeving werd geleverd? Kunt u praktische voorbeelden noemen waar mensen gecompenseerd zijn voor de last die zij ondervinden van de gaswinning?
 • Vraag 14
  Wat is terechtgekomen van de belofte in uw brief dat de lokale overheden werden betrokken bij de gaswinning en de bredere energietransitie? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 15
  Kunt u in een schema overzichtelijk maken hoeveel het gas in het Groningenveld de afgelopen zeven jaar is afgebouwd? Kunt u in dat schema overzichtelijk maken hoeveel gas er in dezelfde periode uit kleine velden is gehaald? Kunt u tevens meenemen in dat schema wat de opbrengsten zijn geweest en wat de prognose is voor komende vijf jaar?
 • Vraag 16
  Baseert u uw besluiten op lagere inkomsten uit het Groningenveld? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15018
Volledige titel: Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland