Kamervraag 2019Z14681

Stank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein

Ingediend 5 juli 2019
Indieners Lilianne Ploumen (PvdA), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen lucht luchtvaart natuur en milieu verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14681.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Vliegenoverlast: Brunssumse recycler voor de rechter»1en «gemeente Stein vreest voor nieuwe zomer met veel vliegenoverlast»?2
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de enorme stank- en vliegenoverlast die inwoners van Brunssum en Stein ervaren door de verwerking van vervuild plastic? Begrijpt u de zorgen van bewoners die rondom de afvalwerkende bedrijven wonen?
 • Vraag 3
  Mogen afvalverwerkende bedrijven op zo'n korte afstand van woonbuurten hun activiteiten uitvoeren?
 • Vraag 4
  Bent u bereid maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de stank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein gaat afnemen? Zou een van de oplossingen zijn om afvalverwerkers te verplichten vervuild plastic zo vroeg mogelijk te reinigen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14681
Volledige titel: Stank- en vliegenoverlast in Brunssum en Stein