Kamervraag 2019Z14677

Het aanpakken van pro-anorexia websites en ‘anorexiacoaches’

Ingediend 5 juli 2019
Indieners Kathalijne Buitenweg (GL), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen ethiek ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z14677.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Zelfbenoemde «coaches» actief op zoek naar seks op pro-anorexia-sites»?1
 • Vraag 2
  Was het artikel voor u reden om verder onderzoek te doen of in te grijpen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Heeft u enig idee hoe omvangrijk pro-anorexiasites zijn in Nederland? En hoe groot de online gemeenschap is van jongeren die elkaar via websites en sociale media aanmoedigen om een ernstige eetstoornis te ontwikkelen? Heeft u in het vizier om welke websites, fora en sociale mediakanalen het gaat? Zo nee, bent u het met ons eens dat dit onderzocht moet worden
 • Vraag 4
  Heeft u inzicht in het aantal «coaches» dat op deze manier actief is? Heeft u inzicht in de wijze waarop deze «coaches» misbruik van kwetsbare jongeren proberen te maken?
 • Vraag 5
  Is uw standpunt zoals verwoord in de brief van 12 april 2018, dat een verbod op pro-ana websites om verscheidene redenen niet effectief zal zijn, nog steeds actueel?2 Heeft u ideeën over de meest effectieve aanpak om kwetsbare jongeren die deel uit maken van dergelijke gemeenschappen het beste te beschermen? Zo nee, wilt u daar over in gesprek gaan met experts?
 • Vraag 6
  Ziet u mogelijkheden om jongeren betere voorlichting te geven over het gevaar van eetstoornissen en het gevaar van dit soort online gemeenschappen?
 • Mededeling - 26 juli 2019

  De vragen van de Kamerleden Westerveld (GL) en Buitenweg (GL) over het aanpakken van pro-anorexia websites en «anorexiacoaches» (2019Z14677) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de afstemming meer tijd vraagt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z14677
Volledige titel: Het aanpakken van pro-anorexia websites en ‘anorexiacoaches’