Kamervraag 2019Z10933

De motie Belhaj c.s.

Ingediend 3 juni 2019
Beantwoord 20 juni 2019 (na 17 dagen)
Indiener Salima Belhaj (D66)
Beantwoord door Ank Bijleveld (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z10933.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3286.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de aangenomen motie-Belhaj c.s. inhoudende dat niet actief dienende veteranen, die korter dan 15 jaar in dienst zijn geweest, tijdens veteranenevenementen ook hun militiar unform mogen dragen?1
 • Vraag 2
  Hoever bent u met de uitvoering van deze motie? Op welke wijze heeft u de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van deze motie?
 • Vraag 3
  Bent u bereid veteranen, die korter dan 15 jaar in dienst zijn geweest, op de hoogte te stellen van deze motie en de gevolgen daarvan voor hen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat veteranen een belangrijke taak hebben vervuld voor Nederland, soms met gevaar voor eigen leven en zij mede hierdoor erkenning en waardering van de Nederlandse samenleving verdienen?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de overheid in het algemeen en Defensie in het bijzonder beleid moet voeren, gericht op het actief bevorderen van de erkenning en waardering voor veteranen?
 • Vraag 6
  Bent u bekend met de diepe wens van veel veteranen om hun uniform aan te mogen trekken op speciale gelegenheden, zoals op de veteranendag?
 • Vraag 7
  Kunt u bovenstaande vragen voor veteranendag beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z10933
Volledige titel: De motie Belhaj c.s.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3286
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Belhaj over de motie Belhaj c.s. (30139, nr. 190)