Kamervraag 2019Z05989

Het artikel ‘Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer’

Ingediend 27 maart 2019
Indiener Matthijs Sienot (D66)
Onderwerpen economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05989.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer»?1
 • Vraag 2
  Welke acties onderneemt u om de ontwikkeling, genoemd in een recent rapport2 van het World Economic Forum, waaruit dit artikel citeert, waaruit blijkt dat er de afgelopen vijf jaar wereldwijd beperkte vooruitgang is geboekt in de transitie naar duurzame energie, in nationaal en internationaal verband te keren?
 • Vraag 3
  Kunt u toelichten waarom energiesystemen duurder worden? In welke mate kunnen de spectaculaire kostendalingen voor zonne- en windenergie juist bijdragen aan het beperkt houden dan wel goedkoper maken van energiesystemen?
 • Vraag 4
  Weet u welke zestien landen de beloftes in het Parijs-akkoord van 2015 hebben omgezet in conforme reductiedoelstellingen van CO2? Kunt u toelichten welke plannen deze 16 landen hebben gemaakt en of dit landen betreffen met een hoge CO2-uitstoot?
 • Vraag 5
  Wat onderneemt u, gelet op hetgeen waar in het rapport specifiek naar wordt gekeken inzake «transitiegereedheid», om hoger te scoren op aspecten waar ons land op dit moment achterblijft, zoals investeringsklimaat en menselijk kapitaal?
 • Vraag 6
  Kunt u toelichten waaraan Nederland een plek in de top 10 verdient en wat we kunnen leren van de nummer één, Zweden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05989
Volledige titel: Het artikel ‘Energiesystemen minder betaalbaar en niet duurzamer’