Kamervraag 2019Z05549

De juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh

Ingediend 21 maart 2019
Beantwoord 26 maart 2019 (na 5 dagen)
Indieners Vicky Maeijer (PVV), Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Mark Harbers (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen immigratie internationaal internationale samenwerking migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05549.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2053.html
1. https://sceptr.net/2019/03/marrakesh-pact-dan-toch-bindend-blijkt-uit…
2. Debat over het Immigratiepact d.d. 4 december 2018, Staatssecretaris Justitie en Veiligheid Harbers: «Zoals ik ook in de brief aan de Kamer uiteen heb gezet, hebben we in de eerste plaats vastgesteld dat het pact niet juridisch afdwingbaar is.»
 • Vraag 1
  Kunt u de authenticiteit van de gelekte nota d.d. 1 februari 2019 van de juridische dienst van de Europese Commissie «The legal effects of the adoption of the Global Compact for Safe, Orderly and regular Migration by the UN General Assembly» bevestigen?1

  De Europese Commissie heeft in een reactie op berichtgeving over dit document gemeld dat dit een niet officieel document betreft. Het gaat om een document dat weliswaar door een individuele medewerker van de Commissie is opgesteld, maar niet breder wordt gedragen binnen de Commissie. Het verandert niets aan de zienswijze van de Commissie ten aanzien van het juridisch niet-bindende karakter van het Compact. Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken heeft Commissaris Hahn dit ook desgevraagd bevestigd. De Juridische Dienst van de Raad beaamde deze lezing.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de hierin staande mededeling (paragraaf 46) dat het VN-migratiepact via EU-wetgeving wel degelijk bindende juridische effecten zal hebben?

  Dit niet-officiële document doet niet af aan de zorgvuldige juridische analyse die mede op verzoek van uw Kamer is uitgevoerd en waarover uitgebreid met uw Kamer is gedebatteerd. Ook de Europese Commissie heeft in reactie op vragen naar aanleiding van de berichtgeving over dit document, benadrukt dat dit niet de zienswijze is van de Commissie. Feit blijft dat het Compact een juridisch niet-bindend document is en geen afdwingbare rechten genereert.

 • Vraag 3
  Waarom heeft u tijdens eerdere debatten juist het tegenovergestelde gezegd, namelijk dat het migratiepact van Marrakesh niet juridisch bindend en/of afdwingbaar is?2

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Erkent u dat u daarmee niet alleen de Kamer, maar ook de Nederlandse bevolking op het verkeerde been heeft gezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat herstellen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen vóór dinsdag 26 maart 2019 beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05549
Volledige titel: De juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-2053
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Maeijer over de juridische werking van het Migratiepact van Marrakesh