Kamervraag 2019Z05230

Interne memo’s inzake een corruptieaffaire bij Damen Shipyards

Ingediend 15 maart 2019
Indiener Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen criminaliteit economie industrie openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z05230.html
1. NRC Next, 14 maart 2019
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Damen lobbyt op hoog niveau tegen publicatie van memo’s»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het bezit is van zes memo’s waarin een intern overleg wordt beschreven op het ministerie naar aanleiding van de straf die Damen Shipyards van de Wereldbank heeft gekregen vanwege het liegen over het inzetten van tussenpersonen bij een vermoedelijk corrupte deal in Sierra Leone?
 • Vraag 3
  Bent u bereid de in het artikel beschreven interne memo’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Kamer te zenden? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Klopt het dat Damen Shipyards er door het openbaar ministerie (OM) van verdacht wordt via tussenpersonen steekpenningen te hebben gegeven aan buitenlandse overheidsambtenaren ter verkrijging van overheidsopdrachten?
 • Vraag 5
  Klopt het dat Damen Shipyards druk heeft uitgeoefend op het Ministerie van Buitenlandse Zaken om de memo’s in kwestie niet te publiceren? Zo ja, hoe apprecieert u deze druk?
 • Vraag 6
  Worden lopende strafrechtelijke onderzoeken tegen een bedrijf meegewogen in de aanbesteding van militair materieel door u of wordt dit feit daadwerkelijk pas bij een definitieve veroordeling betrokken bij de verwervingsprocedure en worden lopende onderzoeken tot die tijd genegeerd?
 • Vraag 7
  Hebben er reeds contacten plaatsgevonden tussen uw ministerie Damen Shipyards over de (mogelijke) verwerving van onderzeeboten? Zo ja, is de verdenking van corruptie en de mogelijke consequenties voor gunning aan Damen Shipyards daarvan hier besproken?
 • Mededeling - 10 april 2019

  Op 15 maart jl. heeft het lid Diks (GroenLinks) schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over interne memo’s inzake een corruptieaffaire bij Damen Shipyards (kenmerk 2019Z05230). Door de noodzaak van interdepartementale afstemming is het niet mogelijk gebleken deze vragen binnen de gebruikelijke termijn te beantwoorden. U zult de antwoorden zo spoedig mogelijk ontvangen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z05230
Volledige titel: Interne memo’s inzake een corruptieaffaire bij Damen Shipyards