Kamervraag 2019Z03119

Asbest in Nederlandse basis in Litouwen

Ingediend 18 februari 2019
Beantwoord 11 maart 2019 (na 21 dagen)
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Beantwoord door Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD), Th.B. Bijleveld-Schouten
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z03119.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1783.html
  • Vraag 1
    Klopt het dat Defensie bekend is met klachten over asbest van Nederlandse militairen die in de kazerne in Rukla in Litouwen op missie zijn?1
  • Vraag 2
    Op welke wijze behandelt u de klachten? Bent u bereid een bevoegde inspectiedienst de klachten te laten onderzoeken en bent u tevens bereid om de aanbevelingen van een dergelijk onderzoek uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
  • Vraag 3
    Kunt u de antwoorden vóór het algemeen overleg Personeel van 12 maart 2019 aan de Kamer sturen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z03119
Volledige titel: Asbest in Nederlandse basis in Litouwen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1783
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Karabulut over klachten over asbest in Nederlandse basis in Litouwen