Kamervraag 2019Z00125

De verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms

Ingediend 8 januari 2019
Beantwoord 15 januari 2019 (na 7 dagen)
Indiener Salima Belhaj (D66)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie koninklijk huis kunst
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z00125.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1156.html
 • Vraag 1
  Wat vindt u ervan dat de koninklijke familie besluit een kunstwerk, dat een voorstudie is van één van Rubens’ beroemdste werken, te verkopen op een Amerikaanse veiling, zonder dat dit kunstwerk eerst elders aan bijvoorbeeld Nederlandse musea ter verkoop is aangeboden?

  Het betreft hier een kunstwerk dat eigendom is van de Koninklijke familie en derhalve privé eigendom. Het is aan de particuliere eigenaar om te bepalen of, en op welke wijze, een kunstwerk wordt verkocht.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat het van belang is om dit soort belangrijke in Nederlands bezit zijnde kunst via de koninklijke familie zoveel mogelijk in Nederlands bezit te houden? Zo nee, waarom niet?

  Fiscale regelgeving en het beleid van musea zijn gericht op de bevordering van vrijwillige bijdragen van particulieren aan het openbaar kunstbezit. Het initiatief tot verwerven van belangwekkende kunstwerken ligt bij de musea. Musea op wier collectie een kunstwerk dat op de markt verschijnt een belangrijke aanvulling vormt, kunnen zich daarbij wenden tot het Mondriaanfonds voor financiële ondersteuning. Ook kunnen zij een beroep doen op het Museaal Aankoopfonds en zijn er particuliere fondsen die hen ondersteunen bij het verwerven van kunstwerken.

 • Vraag 3
  Bent u bereid als Minister-President om (op korte termijn voor de veiling) een appèl te doen op de koninklijke familie om te kijken of er Nederlandse belangstelling bestaat om dit belangrijke kunstwerk te kopen, vóórdat het geveild zal worden? Zo nee, waarom niet?

  Voor het antwoord op de vragen 3 en 4 verwijs ik naar mijn antwoorden op de vragen 1 en 2. Er is geen aanleiding om voor de Koninklijke familie een uitzondering te maken op algemeen gevolgde procedures.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat, wanneer er sprake blijkt te zijn van verkoop van kunst van de koninklijke familie, voortaan eerst bezien moet worden of Nederlandse musea interesse hebben, alvorens er tot vervreemding aan een particulier of buitenlands museum wordt overgaan, opdat het werk niet voor het Nederlandse publiek verloren gaat?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Ben u bereid de schriftelijke vragen zo snel mogelijk te beantwoorden (binnen twee weken, dit in verband met de datum van de veiling)?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z00125
Volledige titel: De verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-1156
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Belhaj over de verkoop door de koninklijke familie van een Rubens tekening titel Nude Study of A Young Man with Raised Arms