Kamervraag 2018Z24810

Het bericht 'Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing'

Ingediend 28 december 2018
Indiener Rutger Schonis (D66)
Onderwerpen spoor verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z24810.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing»?1
 • Vraag 2
  Is de oorzaak van de ontsporing van de goederenlocomotief al bekend? Zo ja, kunt u deze toelichten? Zo nee, waarom niet en wanneer kunnen we meer informatie verwachten?
 • Vraag 3
  Had deze situatie niet kunnen worden voorkomen, nu vorig jaar (2017) op dit tracé ook een ongeluk is gebeurd en ProRail daarna maatregelen heeft getroffen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Vindt een evaluatie plaats van dit ongeluk en wordt de effectiviteit van de vorig jaar getroffen maatregelen daarbij betrokken?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z24810
Volledige titel: Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Goederenlocomotief blokkeert weg na ontsporing» (ingezonden 28 december 2018).