Kamervraag 2018Z24781

Mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven

Ingediend 27 december 2018
Indieners Agnes Mulder (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen economie handel
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z24781.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Amerika sluit sancties tegen Nederlandse bedrijven niet uit»?1
 • Vraag 2
  Hoe oordeelt u over deze aangekondigde Amerikaanse maatregelen?
 • Vraag 3
  Is de Nederlandse regering officieel geïnformeerd over mogelijk sancties?
 • Vraag 4
  Is er diplomatiek contact met de VS geweest naar aanleiding van de uitspraken van de Amerikaanse ambassadeur? Zo nee, waarom niet en gaat dat dan nog wel gebeuren?
 • Vraag 5
  Hoe reageren andere Europese landen op deze uitspraken? Zijn ook in andere landen dergelijke maatregelen aangekondigd?
 • Vraag 6
  Biedt het door de Europese Unie opgerichte Special Purpose Vehicle (SPV) uitkomst voor Nederlandse bedrijven in deze casus?
 • Vraag 7
  Heeft de VS ook in andere landen en bedrijven mogelijke sancties aangekondigd?
 • Vraag 8
  Welke tegenacties kan Nederland ondernemen? Bent u hiertoe bereid?
 • Vraag 9
  Wordt er in Europa samen opgetrokken om dergelijke sancties van de VS tegen te gaan?
 • Vraag 10
  Heeft u reeds contact gehad met Shell, Boskalis en Van Oord over de praktische consequenties van dit dreigement?
 • Vraag 11
  Wat is uw oordeel over de uitspraak van de Minister van Buitenlandse Zaken «Het is een privaat project. Als Nederlandse bedrijven daarbij betrokken zijn, en ik weet dat dat zo is, dan zullen zij in contact moeten treden met de Amerikaanse regering en moeten kijken wat de consequenties voor hen zijn.»?2
 • Vraag 12
  Laat de Nederlandse regering Nederlandse bedrijven in de kou staan? Draagt de Nederlandse regering geen verantwoordelijkheid om Nederlandse bedrijven te beschermen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z24781
Volledige titel: Vragen van de leden Amhaouch en AgnesMulder (beiden CDA) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Economische Zaken en Klimaat over mogelijke sancties van de VS op Nederlandse bedrijven (ingezonden 27 december 2018).