Kamervraag 2018Z22782

Het verlenen van asiel aan Asia Bibi

Ingediend 3 december 2018
Beantwoord 6 december 2018 (na 3 dagen)
Indiener Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22782.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-861.html
 • Vraag 1
  Bent u bereid het door extreme moslims met de dood bedreigde dappere christelijke meisje Asia Bibi uit Pakistan in Nederland asiel te verlenen?

  Nederland heeft zich de laatste jaren bilateraal, in EU-verband en met andere gelijkgezinde landen intensief ingespannen voor de zaak van Asia Bibi en dat zal het kabinet blijven doen. Het is belangrijk dat de vrijspraak door het Hooggerechtshof wordt uitgevoerd. Gezien de gevoelige context rondom blasfemie en buitenlandse inmenging en de veiligheidsrisico’s voor alle betrokkenen, kiezen alle gelijkgezinde landen in deze zaak op dit moment voor stille diplomatie, zeker waar dit de opvang en bescherming van Asia Bibi betreft.

 • Vraag 2
  Zo ja, kunt dat aan haar, haar vertegenwoordigers en de Pakistaanse autoriteiten laten weten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Zo nee, waarom niet en is het geen grove schande dat u in Nederland de afgelopen jaren honderdduizenden niet-westerse allochtonen – vaak moslims – ons land heeft binnengelaten en vaak asiel heeft verleend waaronder gelukszoekers, terroristen en salafisten, terwijl er voor een dapper christelijk Pakistaans meisje dat niets heeft misdaan maar de dood vreest wegens blasphemie tegen de nepprofeet Mohammed geen plaats zou zijn in Nederland?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Is het niet zeer gepast al die onterecht binnengelaten gelukszoekers Nederland uit te zetten en aan een echte vluchteling als Asia Bibi asiel te verlenen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Wilt u deze vragen voor dinsdag 4 december 11.00 uur beantwoorden?

  De vragen zijn zo spoedig mogelijk beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22782
Volledige titel: Het verlenen van asiel aan Asia Bibi
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-861
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Wilders over het verlenen van asiel aan Asia Bibi