Kamervraag 2018Z22781

Problemen op de Maaslijn

Ingediend 3 december 2018
Indieners Erik Ronnes (CDA), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22781.html
 • Vraag 1
  Kent u de berichten «Maaslijn blijft probleem: reiziger moet maar wennen aan storingen» en «Weer klachten over te volle treinen op de Maaslijn»?1 2
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat een structurele oplossing niet in de nabije toekomst gerealiseerd zal worden?
 • Vraag 3
  Is er een verklaring voor het feit dat in 2018 de problemen op de Maaslijn flink zijn toegenomen? Heeft u daarover contact gehad met de concessieverlener en de -houder? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daar de uitkomst van?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven wat de oorzaken van de verstoringen zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is of zijn? Kunt u daarbij in ieder geval aangeven wanneer de concessiehouder aansprakelijk is en/of wanneer ProRail aansprakelijk is en/of wanneer er sprake is van «spookstoringen»?
 • Vraag 5
  Kunt u uiteenzetten waarom ProRail aangeeft sommige problemen niet onder controle te kunnen krijgen?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening van Reizigers Openbaar Vervoer (Rover) dat de redding van dubbelspoor komt en dat pas als de Maaslijn over de hele afstand van Roermond tot Nijmegen dubbelspoor krijgt de huidige problemen op dit traject opgelost zullen zijn? Zo ja, welk perspectief kan dan aan de betrokken reizigers geboden worden?
 • Vraag 7
  Is het waar dat er kortere treinen worden ingezet? Zo ja, wat is daar de achtergrond van? En hoeveel reizigers zijn hier nu dagelijks de dupe van?
 • Vraag 8
  Wat is de maatschappelijke schade als dit nog een aantal jaren doorgaat?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22781
Volledige titel: Vragen van de leden Amhaouch en Ronnes (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over problemen op de Maaslijn (ingezonden 3 december 2018).