Kamervraag 2018Z22775

Het bericht ‘Minister Koolmees: 'Niet draaien aan aparte knoppen van pensioenstelsel'’

Ingediend 3 december 2018
Indiener Martin van Rooijen (CDA)
Onderwerpen ouderen sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22775.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Minister Koolmees: «Niet draaien aan aparte knoppen van pensioenstelsel»»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat wanneer de afschaffing van de doorsneesystematiek wordt doorgezet, deelnemers concrete en directe financiering moeten krijgen om te voorkomen dat groepen van deelnemers onevenredig hard worden getroffen en er pech- en gelukgeneraties ontstaan?
 • Vraag 3
  Bent u bereid om over deze compensatie harde afspraken te maken met werkgevers en werknemers?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om het geven van compensatie wettelijk te verplichten?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening van de vakbonden dat wellicht de afschaffing van de doorsneesystematiek macro economisch gefinancierd kan worden maar dit in bijzondere gevallen alleen ten koste kan gaan van het indexatieperspectief van deelnemers?
 • Vraag 6
  Bent u in deze bijzondere situaties, anders dan met fiscale ruimte in de tijd, bereid geweest om de overheid als achtervang garant te laten staan voor de compensatie?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat u als kabinet, los van een akkoord, ervoor kunt zorgen dat fondsen die een dekkingsgraad hebben tussen de 100% en 104,3%, niet hoeven te korten?
 • Vraag 8
  Bent u bereid dit nu te overwegen, nu het pensioenoverleg is mislukt?
 • Vraag 9
  Bent u bereid de strenge rekenregels die de pensioenfondsen nu moeten hanteren op basis van de huidige wet- en regelgeving aan te passen?
 • Vraag 10
  Bent u bereid tot in detail in te gaan op hoe de hele herverdeling van 60 tot 100 miljard euro in het kader van het afschaffen van de doorsneesystematiek wordt opgelost?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22775
Volledige titel: Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Minister Koolmees: «Niet draaien aan aparte knoppen van pensioenstelsel»» (ingezonden 3 december 2018).