Kamervraag 2018Z22681

Het bericht 'Experts boos over soepeler BENG-eisen'

Ingediend 30 november 2018
Indieners Paul Smeulders (GL), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen bouwnijverheid economie energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z22681.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Experts boos over soepeler BENG-eisen?1
 • Vraag 2
  Waarom is besloten de eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) veel soepeler te maken dan eerder voorgenomen? Wie heeft hier baat bij?
 • Vraag 3
  Welke partijen zijn betrokken geweest in het besluitvormingstraject om te komen tot soepelere BENG-eisen? Welke partijen hebben gelobbyd voor het versoepelen van de BENG-eisen?
 • Vraag 4
  Klopt het dat in veel gevallen met het huidige Bouwbesluit al wordt voldaan aan de voorgestelde BENG-eisen?
 • Vraag 5
  Deelt u de zorgen van de betrokken experts over het gebrek aan ambitie? Deelt u de mening dat de nieuwe BENG-eisen een achteruitgang zijn en een tegenslag voor de energietransitie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid deze eisen aan te passen en ambitieuzer te maken dan de huidige eisen?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om BENG-3 op te hogen waardoor het aandeel duurzame energie omhoog moet? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Wat betekent het verlagen van de BENG-eisen precies voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving?
 • Vraag 8
  Wat betekent het verlagen van de BENG-eisen precies voor de energierekening van huishoudens?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z22681
Volledige titel: Vragen van de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Experts boos over soepeler BENG-eisen» (ingezonden 30 november 2018).