Kamervraag 2018Z18619

Het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere ammoniak

Ingediend 17 oktober 2018
Beantwoord 31 oktober 2018 (na 14 dagen)
Indiener Laura Bromet (GL)
Beantwoord door Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen landbouw natuur en milieu onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap stoffen voedselkwaliteit
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z18619.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-480.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de brief «Aankondiging PAS en ammoniak» van uw collega, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)?1

  De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de vraag aan mij overgedragen.

 • Vraag 2
  Welke rol kan de ruimtevaart spelen bij het verfijnen van het meetnetwerk voor zowel stikstof en ammoniak? Kunt u uw antwoord uitgebreid toelichten?

  In zijn algemeenheid biedt het gebruik van satellietdata steeds meer mogelijkheden voor het monitoren van allerlei processen op aarde, in de atmosfeer en op het water. Recent is het meetinstrument Tropomi gelanceerd, dat in staat is om luchtvervuiling te meten, waaronder stikstofverbindingen. Satellietwaarnemingen zijn momenteel echter nog niet geschikt om concentraties dicht bij het aardoppervlak (onderscheidend) te meten, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan verfijning van de huidige meetnetten.
  Een verdere (technische) toelichting op dit onderwerp kan het RIVM u geven in de Technische Briefing die ik in mijn brief van 12 oktober jl. aan uw Kamer heb aangeboden.

 • Vraag 3
  Bent u het er mee eens dat de rol van ruimtevaart in het meetnetwerk van stikstof en ammoniak mee genomen zou moeten worden in de aangekondigde brief over de behandeling van ammoniak van de Minister van LNV?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z18619
Volledige titel: Het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere ammoniak
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-480
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bromet over het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere ammoniak