Kamervraag 2018Z17646

Pensioenvlucht naar België

Ingediend 4 oktober 2018
Beantwoord 9 oktober 2018 (na 5 dagen)
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
Onderwerpen ouderen sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z17646.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-210.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het persbericht van de Belgische toezichthouder op pensioenen waaruit blijkt dat het balanstotaal van IBP’s (zeg pensioenfondsen) met grensoverschrijdende activiteiten is toegenomen met meer dan 50% in 2017 tot 8.9 miljard euro?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoeveel pensioenvermogen er in 2016, 2017 en 2018 (tot nu toe) is verhuisd uit Nederland middels een grensoverschrijdende waardeoverdracht?

  Tussen 1 januari 2016 en 4 oktober 2018 heeft DNB 5 grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten beoordeeld, vier naar België en één naar Luxemburg. In geen van deze gevallen was er reden een verbod op te leggen op de aangevraagde grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht. In totaal ging het daarbij om een bedrag van ongeveer 4,3 miljard euro aan beheerd vermogen.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven voor hoeveel grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten De Nederlandse Bank (DNB) toestemming heeft gegeven in 2016, 2017 en 2018, wat voor een omvang die waardeoverdrachten hebben en welk land ze naartoe gaan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen voor maandag 8 oktober beantwoorden in verband met de tweede termijn van de implementatiewet IORP2 (Kamerstuk 34 934)?

  U ontvangt deze antwoorden maandag 8 oktober.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z17646
Volledige titel: Pensioenvlucht naar België
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-210
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over pensioenvlucht naar België