Kamervraag 2018Z10735

Vragen van het lid Ploumen aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht VN: Amerika overtreedt mensenrechten met scheiden migrantengezinnen

Ingediend 7 juni 2018
Beantwoord 3 juli 2018 (na 26 dagen)
Indiener Lilianne Ploumen (PvdA)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z10735.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2639.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht »VN: Amerika overtreedt mensenrechten met scheiden migrantengezinnen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het staand beleid dat ook bondgenoten aangesproken zouden moeten worden op het schenden van mensenrechten? Zo ja, op welke wijze geeft u hier uitvoering aan? Zo nee, waarom niet?

  De Nederlandse inzet maakt geen onderscheid tussen landen; zoals de mensenrechten universeel zijn, is de Nederlandse inzet op dit terrein dat ook. Het belang van de bescherming van mensenrechten is onderdeel van de dialoog met alle landen.

 • Vraag 3
  Heeft u contact opgenomen met uw Amerikaanse ambtsgenoot om deze schending onder de aandacht te brengen en uw zorgen uit te spreken?

  De zorgen die in de Nederlandse samenleving bestaan zijn via diplomatieke weg aan de VS overgebracht.
  In de VS heeft op dit moment een serieus politiek en maatschappelijk debat rond de kwestie plaats. Zo hoort dat in een democratische rechtsstaat. De uitkomst van de discussie wachten we af. Daarnaast hebben er verschillende juridische procedures plaats. Zo heeft de federale rechtbank in Californië bijvoorbeeld op 7 juni aangegeven dat een aanklacht van de American Civil Liberties Union op basis van een mogelijke schending van het constitutioneel- en familierecht, doorgang kan vinden. Ook uitspraken van rechters zullen van belang zijn voor de uitkomst van het debat.

 • Vraag 4
  Heeft u contact opgenomen met uw Europese collega’s om gezamenlijk deze schending bij de Amerikaanse regering onder de aandacht te brengen en de zorgen over te brengen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Gaat u de Minister-President vragen bij zijn aanstaande bezoek aan de Amerikaanse president het schenden van mensenrechten, waaronder het vastzetten van kinderen, het scheiden van families en de doodstraf te bespreken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z10735
Volledige titel: Vragen van het lid Ploumen aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht VN: Amerika overtreedt mensenrechten met scheiden migrantengezinnen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2639
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ploumen over het bericht 'VN: Amerika overtreedt mensenrechten met scheiden migrantengezinnen'