Kamervraag 2018Z06402

Het bericht 'Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten'

Ingediend 6 april 2018
Beantwoord 26 april 2018 (na 20 dagen)
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z06402.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1941.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat kraken illegaal en een schending van het eigendomsrecht is?

  Ja, die mening deel ik.

 • Vraag 3
  Wat is de gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen van corporaties in Amsterdam?

  Namens de Minister van BZK kan ik u melden dat de klassieke wachtlijst en wachttijd niet meer bestaat. In de huidige systemen is inschrijfduur vaak bepalend voor de kans op een woning. Niet alle personen die zich hebben ingeschreven zijn echter actief op zoek naar een woning. Hoe snel een woningzoekende aan een woning komt is sterk afhankelijk van de eisen die hij stelt en de inspanningen die hij ervoor wenst te leveren. In Amsterdam is de gemiddelde inschrijfduur volgens het rapport «Wachten, zoeken, vinden – Hoe lang duurt het zoeken naar een sociale huurwoning» (Rigo, mei 2016) 8,7 jaar. De cijfers uit het rapport hebben betrekking op 2014.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de uitgeprocedeerde asielzoekers sociale huurwoningen van corporaties kraken? Bent u bereid om met de gemeente Amsterdam in gesprek te gaan om duidelijk te maken dat dit nu en in de toekomst onacceptabel is?

  De woningen waar het hier om gaat betroffen leegstaande panden in afwachting van sloop en nieuwbouw van 250 sociale huurwoningen. De eigenaar van de panden, de woningbouwvereniging Ymere, heeft aangifte gedaan van het feit dat de panden gekraakt zijn. Ik stel mij op het standpunt het verdere verloop van de procedure tot ontruiming aan de autoriteiten in Amsterdam over te laten en zie dan ook geen aanleiding om hierover met deze autoriteiten in gesprek te gaan.

 • Vraag 5
  Welke middelen heeft u om over te gaan tot ontruiming? Bent u bereid deze middelen per direct in te zetten zodat deze woningen zo snel mogelijk weer bewoond kunnen worden door de mensen die daar recht op hebben?

  Artikel 551a van het Wetboek van Strafvordering geeft het OM de bevoegdheid om een gekraakt pand te ontruimen. Het OM past het (reguliere) beleid toe conform de beleidsbrief van het College van procureurs-generaal uit 2010. Als Minister van Justitie en Veiligheid beschik ik niet over direct in te zetten middelen om in dit specifieke geval tot ontruiming over te gaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z06402
Volledige titel: Het bericht 'Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1941
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht 'Amsterdam: laat krakende asielzoekers zitten'