Kamervraag 2018Z01238

De verhuizing van Galileo Security Monitoring Centre naar Spanje

Ingediend 26 januari 2018
Beantwoord 22 februari 2018 (na 27 dagen)
Indieners Jan Paternotte (D66), Mustafa Amhaouch (CDA)
Beantwoord door Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie industrie onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z01238.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1243.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Space policy: Galileo Security Monitoring Centre back-up site moves to Spain»?1

  Ja, dit bericht is mij bekend.

 • Vraag 2
  Welke landen waren in de race om het Galileo Security Monitoring Centre naar hun land te halen?

  De volgende landen hebben gereageerd op de uitvraag van de Europese Commissie: België, Duitsland, Spanje, Portugal, Slovenië, Roemenië, Italië en Polen.

 • Vraag 3
  Is Nederland met het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) van het European Space Agency (ESA) in de race is geweest om het Galileo Security Monitoring Centre naar Nederland te halen? Zo ja, waarom is dat niet gelukt? Zo nee, waarom niet?

  Een Nederlandse kandidatuur voor het Security Monitoring Centre is zeer serieus overwogen. Op kabinetsniveau is besloten Nederland niet kandidaat te stellen voor dit back-up centrum om zich volledig te kunnen richten op het Europees Medicijn Agentschap.

 • Vraag 4
  Wat is de reden dat er is gekozen voor Spanje?

  De Europese Commissie heeft op basis van objectieve criteria de biedingen van de verschillende lidstaten beoordeeld. De Spaanse inschrijving kwam als beste uit de bus.

 • Vraag 5
  Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de Britse hightech- en ruimtevaartsector?

  Er zullen als direct gevolg van dit besluit 10–20 fte verdwijnen uit de Britse hightech- en ruimtevaartsector.

 • Vraag 6
  Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de Nederlandse hightech- en ruimtevaartsector?

  Er zijn geen directe gevolgen van dit besluit voor de Nederlandse hightech- en ruimtevaartsector.

 • Vraag 7
  Op welke wijze zal er door de Europese Unie en Nederland in de toekomst worden samengewerkt met het Verenigd Koninkrijk op het gebied van ruimtevaart?

  Op dit moment valt niet te zeggen hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK met betrekking tot de EU-ruimtevaartprogramma’s er uit zal zien. Dit is onderdeel van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK). De Commissie werkt op dit moment samen met de lidstaten aan aanvullende onderhandelingsrichtsnoeren over het kader van de toekomstige relatie met als doel om deze op de Europese Raad van maart 2018 te kunnen vaststellen. Het VK heeft aangegeven betrokken te willen blijven bij de ruimtevaartprogramma’s van de EU: Galileo en EGNOS (satellietnavigatie), Copernicus (aardobservatie) en het Onderzoeks- en Innovatie kaderprogramma. Dit betreft mede het gebruik van het overheidssignaal van Galileo waarvoor het Security Monitoring Centre de veiligheid moet garanderen. Voor deze toegang dient een separaat verdrag te worden afgesloten.
  Nederland blijft samenwerken met het VK via de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA). De ESA is een intergouvernementele organisatie bestaande uit 22 Europese lidstaten waaronder Nederland en het VK. De Britse regering heeft expliciet kenbaar gemaakt dat het VK lid blijft van de ESA.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z01238
Volledige titel: De verhuizing van Galileo Security Monitoring Centre naar Spanje
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-1243
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Paternotte over de verhuizing van het Galileo Security Monitoring Centre naar Spanje