Kamervraag 2017Z15194

Beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen

Ingediend 13 november 2017
Beantwoord 19 december 2017 (na 36 dagen)
Indieners Joost Sneller (D66), Kees Verhoeven (D66), Monica den Boer (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z15194.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-733.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de aankondiging van Facebook dat tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen meer dan drieduizend politiek getinte advertenties op Facebook geplaatst zijn door organisaties uit Rusland?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat er Russische activiteiten plaatsvinden die verkiezingen in het westen, onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, proberen te beïnvloeden?
 • Vraag 3
  Heeft u enige indicatie van potentiele beïnvloeding door buitenlandse entiteiten door middel van sociale media, tijdens de recente Tweede Kamerverkiezingen of tijdens de komende Gemeenteraadverkiezingen van 2018?
 • Vraag 4
  Bent u het mee eens dat de vermeende Russische inmenging, via grote social mediabedrijven zoals Facebook en Twitter, tot verontrustende ontwikkelingen kan leiden?
 • Vraag 5
  Welke stappen bent u van plan te nemen om dergelijke beïnvloeding door buitenlandse entiteiten tegen te gaan? Welke rol ziet u voor deze social mediabedrijven? Bent u bereid om in overleg te gaan met deze bedrijven?
 • Vraag 6
  Beschermt de Wet Bescherming Persoonsgegevens de politieke voorkeur en andere bijzondere persoonsgegevens van burgers voldoende tegen gebruik door databedrijven die gebruik maken van "microtargeting» van kiezers?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat er meer transparantie moet komen over inkopers van politiek getinte advertenties en in de werking van algoritmes van bedrijven als Facebook, Google en Twitter?
 • Mededeling - 7 december 2017

  De beantwoording van de Kamervragen van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller (allen D66) over de beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen (ingezonden 13 november, met als kenmerk 2017Z15194) neem ik mee in de reeds door mij toezegde brief die ik voor het Kerstreces aan uw Kamer zal sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z15194
Volledige titel: Vragen van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller (allen D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen (ingezonden 13 november 2017).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-733
Volledige titel: Vragen van de leden Verhoeven, Den Boer en Sneller (allen D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over beïnvloeding door buitenlandse entiteiten van democratische verkiezingen (ingezonden 13 november 2017).