Kamervraag 2017Z12850

Het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan

Ingediend 28 september 2017
Beantwoord 24 oktober 2017 (na 26 dagen)
Indieners Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU), Sadet Karabulut (SP), Marianne Thieme (PvdD), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Bram van Ojik (GL)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z12850.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-322.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de vraag tijdens het mondelinge vragenuur op 26 september 2017 over het referendum in Iraaks Koerdistan?
 • Vraag 2
  Bent u bereid de onafhankelijke volkenrechtelijk adviseur te vragen advies uit te brengen in hoeverre de criteria voortvloeiend uit het Montevideo Verdrag van toepassing zijn op Iraaks Koerdistan?
 • Vraag 3
  Kan in dit advies per criterium worden toegelicht of Iraaks Koerdistan hier wel of niet aan voldoet?
 • Vraag 4
  Kunt u vervolgens toelichten hoe u dit advies duidt en in hoeverre u dit advies onderschrijft?
 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen voor het schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken op 10 oktober aanstaande te beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z12850
Volledige titel: Het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-322
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Voordewind, Karabulut, Van Ojik, Van der Staaij en Thieme over het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan