Kamervraag 2017Z11625

Het bericht dat een vertrekkend bestuurder een zorginstelling vier ton kost

Ingediend 7 september 2017
Beantwoord 2 oktober 2017 (na 25 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen ontslag organisatie en beleid werk zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z11625.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-81.html
1. RTL Z, 6 september 2017
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg waarin een bestuurder 400.000 euro meekrijgt?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Vindt u het niet bizar dat een grote zorgorganisatie, die al jaren kampt met grote verliezen en sinds 2016 onder intensief toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) staat, 400.000 euro aan zorggeld verkwanselt?

  Het is en blijft inderdaad irritant dat geld moet worden besteed aan schadevergoedingen. Het is aan de Raad van Toezicht om toe te zien op een zorgvuldige ontslagprocedure.

 • Vraag 3
  Gaan extra zorgbanen verloren vanwege deze onkostenpost van 4 ton, nog naast de miljoenen die de ziekenhuizen van deze organisatie moeten bezuinigen?

  Dat is mij niet bekend. Aangezien dit een eenmalige kostenpost is, lijkt het effect beperkt.

 • Vraag 4
  Realiseert u zich dat deze instelling voor dit bedrag een jaar lang 7,5 extra fulltime goed opgeleide verpleegkundigen extra had kunnen hebben?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Welke wettelijke mogelijkheden heeft u om deze exorbitante uitspraken tot het verleden te laten behoren of welke wetten moeten hiervoor worden aangepast?

  De uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is bindend. Het door het Scheidsgerecht toegekende bedrag van € 400.000 bestaat uit verschillende elementen, waaronder doorbetaling van salaris, een ontslagvergoeding en een tegemoetkoming in de proceskosten. Bij de vaststelling van de verschillende elementen houdt het Scheidsgerecht rekening met relevante wet- en regelgeving, waaronder de normen uit de WNT.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z11625
Volledige titel: Het bericht dat een vertrekkend bestuurder een zorginstelling vier ton kost
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-81
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat een vertrekkend bestuurder een zorginstelling vier ton kost