Kamervraag 2017Z11450

CETA en het succes van de op de Canadese markt aanwezige genetisch gemodificeerde zalm

Ingediend 5 september 2017
Beantwoord 16 oktober 2017 (na 41 dagen)
Indieners Mustafa Amhaouch (CDA), Maurits von Martels (CDA)
Beantwoord door Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen economie internationaal markttoezicht organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z11450.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-219.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat er de afgelopen vijf maanden genetisch gemodificeerde zalm op de Canadese markt werd verkocht?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wordt deze genetisch gemodificeerde zalm toegestaan op de Nederlandse markt?

  Nee.

 • Vraag 3
  Welke middelen heeft de Nederlandse regering om te voorkomen dat deze genetisch gemodificeerde zalm wordt geëxporteerd naar de Nederlandse markt?

  Genetisch gemodificeerde dieren en/of afgeleide producten daarvan worden niet toegelaten in de Europese Unie. Dit is geregeld in Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

 • Vraag 4
  Kan deze genetisch gemodificeerde zalm via de Europese interne markt toch op de Nederlandse markt terecht komen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Is er vandaag de dag genetische gemodificeerde zalm in Nederland op de markt gebracht? En in andere lidstaten van de Europese Unie (EU)?

  Export van genetisch gemodificeerde zalm naar de EU is niet toegestaan.

 • Vraag 6
  Hoe precies is de herkomst van in Nederland te consumeren zalm te herleiden? Is deze indien nodig eenvoudig te herleiden tot Canadese producenten?

  Verordening nr. 1379/2013 voor visserijproducten en aquacultuurproducten stelt eisen aan de etikettering van visproducten. Op deze etiketten moet staan waar de vis gevangen is. Zo is voor consumenten te herleiden waar hun vis vandaan komt. Op de website van de Europese Commissie is precies te vinden welke informatie over visproducten voor de consument beschikbaar moet zijn.2

 • Vraag 7
  Is de Canadese producent van de genetisch gemodificeerde zalm verplicht om deze genetische modificatie op de verkoopverpakking te vermelden? Is dat eveneens het geval bij nevenproducten?

  Genetisch gemodificeerde zalm wordt niet op de EU-markt toegelaten.

 • Vraag 8
  Is het mogelijk dat Europese importeurs genetisch gemodificeerde zalm importeren zonder dat bekend is dat dit om een genetisch gemodificeerd product gaat?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 9
  Is het mogelijk om deze genetisch gemodificeerde zalm in Europa te importeren onder het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA-verdrag)?

  Nee.

 • Vraag 10
  Welke artikelen van het CETA-verdrag hebben betrekking op genetisch gemodificeerd voedsel in zijn algemeenheid? Kunt u het precieze artikel in het CETA-verdrag aangeven waarin de regels omtrent import van genetisch gemodificeerde vis voor de Europese markt is vastgelegd?

  In CETA zijn geen afspraken gemaakt over de EU-import van genetisch gemodificeerde vis. CETA verandert daarmee niks aan de EU-geldende regelgeving over de toelating van genetisch gemodificeerde organismes op de EU-markt. Wel gaan artikel 25.1 en 25.2 over biotechnologie en genetische modificatie in algemene zin. Op basis van deze artikelen informeren partijen elkaar over wetgeving en over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.

 • Vraag 11
  Welke strekking hebben deze artikelen en is daarbij ruimte voor interpretatie? Welke van deze artikelen zijn direct toepasbaar op de zalm?

  Zie antwoord vraag 10.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z11450
Volledige titel: CETA en het succes van de op de Canadese markt aanwezige genetisch gemodificeerde zalm
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-219
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Von Martels over CETA en het succes van de op de Canadese markt aanwezige genetisch gemodificeerde zalm