Kamervraag 2017Z09489

Terugkerende jihadisten naar Zweden die een nieuwe identiteit krijgen

Ingediend 30 juni 2017
Beantwoord 25 augustus 2017 (na 56 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister veiligheid en justitie) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z09489.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2534.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Zweedse autoriteiten sommige terugkerende jihadisten uit Syrië/Irak een nieuwe identiteit geven en dat de lokale autoriteiten niet op de hoogte zijn waar zij leven?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het bij u bekend hoeveel Zweedse jihadisten een nieuwe identiteit gekregen hebben?

  Uit navraag bij de Zweedse autoriteiten blijkt dat deze berichtgeving onjuist is. Zie ook de antwoorden op de vragen van de leden De Roon, De Graaf en Wilders (PVV) (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 2535).

 • Vraag 3
  Staan deze jihadisten gesignaleerd in de Europese systemen?

  Uit navraag bij de Zweedse autoriteiten blijkt dat deze berichtgeving onjuist is.

 • Vraag 4
  Welke landen in de EU geven aan jihadisten een nieuwe identiteit?

  Van geen van de landen in de EU is bekend dat zij beleid voeren om jihadisten een nieuwe identiteit te geven om zo te kunnen re-integreren in de maatschappij na terugkeer.

 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u het beleid van een land in de EU en in de Schengenzone, waar je dus zonder belemmering naar toe kan reizen, om een aantal jihadisten een nieuwe identiteit te geven en zo een tweede kans te geven, inclusief de mogelijkheid om door de hele EU te reizen?

  Van geen van de landen in de EU is bekend dat zij beleid voeren om jihadisten een nieuwe identiteit te geven om zo te kunnen re-integreren in de maatschappij na terugkeer.

 • Vraag 6
  Levert deze aanpak een gevaar op voor andere EU landen?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat hier grote risico's aan verbonden zijn en bent u bereid dit in de EU aan te kaarten?

  Uit navraag bij de Zweedse autoriteiten blijkt dat deze berichtgeving onjuist is.

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen een voor een en zo spoedig mogelijk beantwoorden?

  Ja


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z09489
Volledige titel: Terugkerende jihadisten naar Zweden die een nieuwe identiteit krijgen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2534
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van Toorenburg over terugkerende jihadisten naar Zweden die een nieuwe identiteit krijgen