Kamervraag 2017Z09486

Leraren die worden gekort op salaris voor deelname aan staking

Ingediend 30 juni 2017
Beantwoord 20 juli 2017 (na 20 dagen)
Indiener Kirsten van den Hul (PvdA)
Beantwoord door Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden onderwijs en wetenschap organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z09486.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-2377.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat vijftien basisscholen van scholenstichting Kans & Kleur in de regio Nijmegen leraren die op 28 juni jl. het werk hebben neergelegd, korten op hun salaris?1

  Naar ik heb begrepen hebben de instelling en de vakorganisaties CNV en AOB inmiddels met elkaar gesproken en wordt het salaris doorbetaald over de periode dat het werk is neergelegd.

 • Vraag 2
  Begrijpt u het onbegrip bij veel betrokken leraren over deze salariskorting mede in het licht van de steun van de PO-Raad en het strijdpunt van de staking dat leraren in het primair onderwijs zich onderbetaald voelen?

  Stakingen en werkonderbrekingen zijn een zaak van werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen het salaris over de tijd van werkonderbreking doorbetalen, maar zijn daartoe niet verplicht.

 • Vraag 3
  Gaat u het schoolbestuur in morele zin hierop aanspreken? Zo ja, wilt u de Kamer over de uitkomsten hiervan informeren? Zo nee, waarom niet?

  Inmiddels is besloten dat het salaris door de instelling wordt doorbetaald.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z09486
Volledige titel: Leraren die worden gekort op salaris voor deelname aan staking
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-2377
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over leraren die worden gekort op salaris voor deelname aan staking