Kamervraag 2017Z04983

Het bericht 'Man koopt auto van Defensie en vindt nepbom'

Ingediend 13 april 2017
Beantwoord 8 mei 2017 (na 25 dagen)
Indiener Gabriëlle Popken (PVV)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z04983.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1760.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Man koopt auto van Defensie en vindt nepbom»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat er een nep-explosief in een auto gevonden is die voorheen in het bezit was van Defensie?

  Er is inderdaad een voorwerp gevonden dat lijkt op een nep-explosief. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe en wanneer het voorwerp in de auto is geplaatst.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het onbegrijpelijk, onacceptabel en zeer slordig is dat er een nep-explosief in een voormalige Defensie-auto is blijven liggen toen deze verkocht werd, waardoor na de vondst hiervan de politie en EOD ingeschakeld moesten worden en zeker tien huizen ontruimd werden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Zijn er nog meer auto's, waar mogelijk een nep-explosief in ligt, door Defensie verkocht? Indien u dit niet weet, kan dit direct onderzocht worden zodat eventuele autokopers de schrik van hun leven bespaard blijven en er geen huizen ontruimd hoeven te worden, noch een politie- en EOD-circus op touw gezet hoeft te worden, zoals vandaag in Geldrop? Zo nee, waarom niet?

  Overtollige roerende zaken worden overgedragen aan de Domeinen Roerende Zaken in Apeldoorn van het Ministerie van Financiën. Materieel dat niet specifiek is ontwikkeld voor militaire doeleinden, zoals het type voertuig waarin een vermeend nep-explosief is gevonden, wordt vervolgens door de Domeinen Roerende Zaken openbaar verkocht. Voordat Defensie voertuigen overdraagt, worden deze ontdaan van defensieartikelen die geen deel uitmaken van het uitrustingspakket van het voertuig.

 • Vraag 5
  Kunt u ervoor zorgen dat er in de toekomst geen nep en/of echte explosieven door Defensie achtergelaten worden in auto's die zij verkopen? Zo nee, waarom niet.

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z04983
Volledige titel: Het bericht 'Man koopt auto van Defensie en vindt nepbom'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1760
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht 'Man koopt auto van Defensie en vindt nepbom'