Kamervraag 2017Z04087

Het artikel 'Gemeente 'viert' islamitische feestdagen'

Ingediend 28 maart 2017
Beantwoord 25 april 2017 (na 28 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV), Edgar Mulder (PVV)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie gemeenten organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z04087.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1703.html
1. Tubantia, katern Almelo, 24-03-2017
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «gemeente «viert» islamitische feestdagen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met het feit dat islamitische «feestdagen» onderdeel zijn van een ideologie die er op uit is onze manier van samenleven, onze cultuur, identiteit, rechtstaat en democratie omver te werpen?

  De islam is een godsdienst. Deze godsdienst valt net als andere religies in Nederland onder de vrijheid van godsdienst en is met dezelfde regels omgeven. Nederland is een pluriforme samenleving, waar – binnen de grenzen van de rechtsstaat – voor alle religies, overtuigingen en leefstijlen ruimte is. Gemeenten bepalen zelf hoe zij, binnen de grenzen van de wet, aan deze pluriformiteit gestalte geven. In dit geval is het daarom aan de gemeente Almelo om te bepalen op welke dagen de verlichting op de brug aangaat.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het verwerpelijk is dat overheden de veroveringsdrift van de islam promoten? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid in gesprek te gaan met burgemeester Gerritsen (VVD) van Almelo en hem dringend te adviseren om de islam en zijn symbolen te bestrijden in plaats van te promoten?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z04087
Volledige titel: Het artikel 'Gemeente 'viert' islamitische feestdagen'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1703
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf, Wilders en Edgar Mulder over het artikel 'Gemeente 'viert' islamitische feestdagen'