Kamervraag 2017Z03037

Het Q-koorts kompas en het advies van Brabantadvies

Ingediend 22 februari 2017
Beantwoord 22 maart 2017 (na 28 dagen)
Indieners Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Leenders (PvdA)
Beantwoord door Edith Schippers (VVD), Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z03037.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1478.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Q-koortspatiënt na 2018 nog niet beter»1, het Q-koorts kompas2 en de waarschuwing van Brabantadvies over het verloren gaan van kennis en ervaring met betrekking tot Q-koorts?3

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat patiënten met Q-koorts of een andere zoönose doelgerichte ondersteuning verdienen bij zowel hun gezondheidsproblemen als de problemen die zij in het dagelijks leven ervaren als gevolg van deze ziekte?
 • Vraag 3
  Deelt u de zorgen van Q-support dat «reguliere voorzieningen lang niet altijd de erkenning en herkenning bieden die Q-koortspatiënten nodig hebben»? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Welke actie gaat u ondernemen naar aanleiding van dit probleem, mede gezien uw eerdere uitspraak dat er voldoende reguliere voorzieningen voor Q-koortspatiënten zijn, en als dat niet het geval was u het graag zou horen?
 • Vraag 5
  Kunt u reageren op de verschillende lessen die Q-support trekt uit de Q-koortsepidemie? Bent u bereid actie te ondernemen naar aanleiding van deze lessen? Zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Kunt u reageren op de adviezen van Brabantadvies, onder meer met betrekking tot het behoud van kennis en de ondersteuning van cliënten? Bent u bereid deze adviezen over te nemen en op te volgen? Zo ja, op welke wijze zult u dit doen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z03037
Volledige titel: Het Q-koorts kompas en het advies van Brabantadvies
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1478
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Dekken en Leenders over het Q-koorts kompas en het advies van Brabantadvies