Kamervraag 2017Z02134

Het bericht dat er nog steeds Europese schepen op Aziatische sloopstranden belanden

Ingediend 9 februari 2017
Beantwoord 29 maart 2017 (na 48 dagen)
Indiener Eric Smaling (SP)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen afval natuur en milieu recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z02134.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1517.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Europa dumpt nog steeds schepen op Aziatische sloopstranden», waaruit blijkt dat ondanks internationale verdragen ook Nederlandse schepen onder dubieuze arbeids- en milieu omstandigheden in Azië worden gesloopt?1

  Het kabinet keurt deze praktijk af.

 • Vraag 2
  Waarom heeft Nederland de zogenoemde Hongkong Conventie, die onveilige en milieuschadelijke ontmanteling moet voorkomen, nog steeds niet geratificeerd? Kunt u toelichten waarom hiermee ook geen gehoor is gegeven aan de oproep van de Nederlandse redersvereniging KVNR om zo snel mogelijk tot deze afspraken te komen?2

  Zie voor een toelichting antwoord 6 op de vragen van lid Cegerek. 3

 • Vraag 3
  Op welke wijze worden Nederlandse reders op dit moment verplicht tot verantwoordelijke afhandeling van de sloop van hun schepen?

  Volgens EU afvalregels, (de zogenaamde EVOA verordening), mogen recycling schepen vanuit Nederland alleen met kennisgeving en toestemming vooraf voor recycling worden uitgevoerd. Die toestemming wordt alleen gegeven als gewaarborgd is dat op een verantwoorde manier, voor mens en milieu, wordt gerecycled.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om samen met de KVNR te gaan kijken naar de mogelijkheid om tot harde afspraken te komen met de sector over het slopen van Nederlandse schepen? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Het kabinet is in gesprek met de KVNR in het kader van de afspraken over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De verwachting is dat nog dit jaar een convenant hierover met de KVNR, maatschappelijke organisaties en vakbonden ondertekend kan worden. Zie voor een toelichting daarop antwoord 3 op de vragen van lid Cegerek.4


Kamervraag document nummer: kv-tk-2017Z02134
Volledige titel: Het bericht dat er nog steeds Europese schepen op Aziatische sloopstranden belanden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-1517
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Smaling over het bericht dat er nog steeds Europese schepen op Aziatische sloopstranden belanden