Kamervraag 2016Z20429

Het bericht dat er geen aidsremmers meer in Curaçao beschikbaar zijn

Ingediend 4 november 2016
Beantwoord 24 november 2016 (na 20 dagen)
Indieners Alexander Pechtold (D66), Pia Dijkstra (D66)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z20429.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-584.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Geen aidsremmers meer in Curaçao»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat er inderdaad een aantal aids-patiënten in Curaçao te laat, andere of helemaal geen hiv-remmende medicijnen heeft gekregen vanwege een tekort in het ziekenhuis? Om hoeveel patiënten gaat het?

  Ik beschik niet over dergelijke informatie. Het land Curaçao is als onafhankelijk land zelf volledig verantwoordelijk voor de zorg, de geneesmiddelenverstrekking, het toezicht op de zorg en de financiering hiervan. Het is in dit geval niet aan de regering van een ander land, Nederland, om te oordelen over en te interveniëren in wat ik als, interne aangelegenheden van het land Curaçao beschouw. We staan in het Koninkrijk der Nederlanden wel samenwerking tussen de vier landen op het gebied van zorg voor. Maar alleen op vrijwillige basis.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven wat de directe consequentie tot nu toe voor de patiënten is? Welke gevolgen kan dit voor hen gaan hebben wanneer de impasse nog enkele weken voortduurt?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of er ook andere medicijnen niet of slechts in beperkte mate zijn verstrekt vanwege de financiële problemen?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de patiënten niet de dupe mogen zijn van de onderlinge verdeeldheid over wie er verantwoordelijk is voor de financiële problemen en het tekort aan medicijnen?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Kunt u ondersteuning bieden aan de regering van Curaçao om de impasse te doorbreken en te helpen om de zorgplicht van zowel de verzekeraar als van het ziekenhuis te handhaven? Bent u hierover in overleg met de regering van Curaçao en welke acties heeft u ondernomen? Welke mogelijkheden heeft Nederland om samen met Curaçao een tussenvoorziening te treffen waardoor er ondertussen geen schrijdende gevallen bij patiënten ontstaan?

  Het staat de regering van Curaçao vrij om de Nederlandse regering om advies of ondersteuning te vragen. Dat past in de afspraken over samenwerking rond zorg, die we in het Koninkrijk hebben gemaakt. Ik ben momenteel niet in gesprek met de regering van Curaçao over de door u, in uw vragen, genoemde zaken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z20429
Volledige titel: Het bericht dat er geen aidsremmers meer in Curaçao beschikbaar zijn
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-584
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Pia Dijkstra en Pechtold over het bericht dat er geen aidsremmers meer in Curaçao beschikbaar zijn