Kamervraag 2016Z17033

De opening van een polikliniek voor allochtonen

Ingediend 21 september 2016
Beantwoord 27 oktober 2016 (na 36 dagen)
Indiener Reinette Klever (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z17033.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-311.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht: «MST opent poli voor allochtonen»?1

  Zolang de zorg die daar verleent wordt, voldoet aan de Nederlandse gezondheidszorgwetgeving en goede zorg wordt geleverd zoals vastgesteld door de Nederlandse veldpartijen en beroepsverenigingen heb ik geen bezwaar tegen de komst van deze polikliniek.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat de gezondheidszorg in Nederland zich moet aanpassen aan allochtonen in plaats van andersom? Zo ja, waarom?

  Keuzevrijheid is belangrijk in ons zorgsysteem. Als deze polikliniek aansluit op de behoefte van burgers dan staat het hen vrij om daar gebruik van te maken.

 • Vraag 3
  Waaruit bestaan de diverse extra’s bovenop het standaardpakket, waar alleen allochtonen voor in aanmerking komen?

  De polikliniek richt zich op patiënten van niet Nederlandse afkomst die te maken hebben met geheugenstoornissen. Dat de diagnostiek niet voor alle bevolkingsgroepen hetzelfde is klopt. Vanwege de uiteenlopende prevalenties van dementie en de oorzaken ervan is differentiatie in de diagnostiek per bevolkingsgroep (soms) noodzakelijk2. De behandelaar en de zorgverzekeraar moeten er op toezien dat de noodzakelijke zorg doelmatig en conform geldende professionele standaarden wordt verstrekt. Het is vervolgens aan de zorgverzekeraar om in het contract met deze zorgaanbieder te bepalen of bepaalde (extra) handelingen noodzakelijk zijn.

 • Vraag 4
  Wie betaalt deze extra’s?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat dit een vorm van discriminatie is van autochtone Nederlanders?

  Nee, autochtone Nederlanders met deze problemen kunnen ook in het MST terecht.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de opening van de allochtonen poli tegen te houden?

  Nee, hiertoe ben ik niet bereid.

 • Mededeling - 10 oktober 2016

  De vragen van het Kamerlid Klever (PVV) over de opening van een polikliniek voor allochtonen (2016Z17033) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is, dat het inwinnen van nadere informatie meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z17033
Volledige titel: De opening van een polikliniek voor allochtonen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20162017-311
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Klever over de opening van een polikliniek voor allochtonen