Kamervraag 2016Z14564

Uitspraken van de Nederlandse ambassadeur in Kenia

Ingediend 8 juli 2016
Beantwoord 19 juli 2016 (na 11 dagen)
Indieners Joost Taverne (VVD), Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Lilianne Ploumen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen economie handel internationaal ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z14564.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-3156.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het interview met de Nederlandse ambassadeur in Kenia in ViceVersa?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat u voornemens bent een stevig gesprek te voeren met deze ambassadeur naar aanleiding van zijn uitspraken in eerdergenoemd interview in Vice Versa? Zo ja, wat verstaat u onder een stevig gesprek? Kunt u toelichten wat uw insteek is bij zo’n gesprek?

  Ambtenaren krijgen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken de ruimte om het beleid van het ministerie zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Ambassadeurs verschijnen daarom met enige regelmaat in de media. Dit heeft meerwaarde omdat zij met hun kennis over de lokale context de Nederlandse inzet voor bijvoorbeeld Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking goed kunnen uitdragen.
  De ambassadeurs zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken de oren en ogen in het buitenland. Binnen Buitenlandse Zaken is er een regelmatige dialoog met als doel beleid en praktijk aan elkaar te toetsen.
  In het door u aangehaalde interview zijn diverse opmerkingen gemaakt die afwijken van de Nederlandse inzet. Dit is aanleiding geweest voor een gesprek met de betreffende ambassadeur.

 • Vraag 3
  Is het – in het licht van het transparantiebeleid van het Ministerie van Buitenlandse zaken sinds het aantreden van u en uw oud-collega Timmermans – niet juist de taak van ambassadeurs om vanuit hun lokale kennis en ervaringen te rapporteren over de situatie van een land en de uitwerking van Nederlands beleid in dat land? Bent u van mening dat dit meerwaarde heeft, juist ook wanneer zou blijken dat beleid niet de bedoelde uitwerking heeft?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u een toelichting geven? Moeten Nederlandse ambassadeurs die vanuit hun lokale kennis, ervaring en verantwoordelijkheden hun waarnemingen delen, vrezen voor stevige gesprekken met u, indien die waarnemingen niet helemaal stroken met uw beleid van de Minister? Kunt u een toelichting geven?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z14564
Volledige titel: Uitspraken van de Nederlandse ambassadeur in Kenia
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-3156
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Taverne en Ten Broeke over uitspraken van de Nederlandse ambassadeur in Kenia