Kamervraag 2016Z11754

Het wel produceren van rapporten maar niet repareren van de schade

Ingediend 10 juni 2016
Beantwoord 29 juni 2016 (na 19 dagen)
Indieners Henk Nijboer (PvdA), Jan Vos (PvdA), Tjeerd van Dekken (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht economie overige economische sectoren recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z11754.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2973.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het Centrum Veilig Wonen (CVW), die wel rapporten produceren, maar de schade niet repareren?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat er voor 25.000 euro aan rapporten is geproduceerd, terwijl de informatie over het desbetreffende huis al voorhanden was?

  Het past mij als Minister niet om uitgebreid in te gaan op de details van een individueel schadegeval. Wel kan ik u mededelen dat in deze zaak inmiddels overeenstemming is bereikt waardoor de herstelwerkzaamheden van start kunnen gaan. Verder merk ik in algemene zin op dat het CVW, naar aanleiding van signalen uit de regio, werkt aan verbetering van de werkwijze, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan verbetering van de communicatie.

 • Vraag 3
  Is het waar dat dit bedrag hoger is dan de daadwerkelijke schade?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is het waar dat de NAM, het CVW en Arcadis zelden of nooit terugbellen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hoe kunt u of de Nationaal Coördinator Groningen ervoor zorgen dat voor dit soort reparaties sneller groen licht wordt gegeven?

  De gemiddelde tijd die schadeafhandeling in beslag neemt is sinds de oprichting van het CVW al sterk teruggedrongen. De snelheid waarmee een specifieke schademelding kan worden afgehandeld is echter mede afhankelijk van de complexiteit van de herstelwerkzaamheden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z11754
Volledige titel: Het wel produceren van rapporten maar niet repareren van de schade
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2973
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Jan Vos, Van Dekken en Nijboer over het wel produceren van rapporten maar niet repareren van de schade