Kamervraag 2016Z10946

Het bericht dat NS stopt met het doorgeven van actuele treinposities

Ingediend 2 juni 2016
Beantwoord 17 juni 2016 (na 15 dagen)
Indiener Stientje van Veldhoven (D66)
Beantwoord door Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z10946.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2867.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «NS stopt doorgifte actuele treinposities»?1

  Ja. Aan het artikel van OV-Magazine is op de website later een reactie van NS toegevoegd.

 • Vraag 2
  Waarom is NS gestopt met het doorgeven van actuele treinposities?

  Het beeld dat NS is gestopt met het doorgeven van actuele treinposities is niet correct. NS heeft deze functionaliteit ontwikkeld in een testomgeving. Men is inmiddels zover dat het systeem over kan naar een productieomgeving. Daardoor is het systeem enkele maanden niet beschikbaar. NS zoekt een alternatieve manier om in die periode toch de betreffende gegevens te kunnen leveren.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het afschermen van deze data voor andere partijen dan NS de samenwerking met andere partijen die bijvoorbeeld reizigers-apps ontwikkelen niet ten goede komt?

  Zoals toegelicht in antwoord 2 is dit niet het geval. Wel ben ik van mening dat de overgangstermijn van test- naar productieomgeving niet te lang moet duren en verwacht ik dat NS de gegevens op een alternatieve manier beschikbaar gaat stellen.

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt het niet meer doorgeven van actuele treinposities zich tot uw wens zoveel mogelijk transparantie te betrachten in de beschikbaarheid van data om de reis van deur tot deur zo veel mogelijk te faciliteren?

  In 2013 zijn afspraken gemaakt binnen het Nationaal Data Openbaar Vervoer over welke (actuele) reisinformatiegegevens door alle vervoerders moeten worden aangeleverd. Alhoewel actuele treinposities geen onderdeel van deze gegevens uitmaken en NS niet verplicht is om actuele treinposities te leveren, is het mijn wens dat NS dit wel gaat doen, en zij gaan dit ook doen.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat NS de reiziger niet voorop («op 1, 2 en 3») stelt door deze informatie niet meer te delen?

  Zoals toegelicht in antwoord 2 is dit niet het geval.

 • Vraag 6
  Bent u bereid ervoor te zorgen dat de informatie over de actuele positie van treinen per ommegaande gewoon weer openbaar wordt? Zo nee, waarom niet?

  Zoals toegelicht in antwoord 2 is dit niet nodig.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z10946
Volledige titel: Het bericht dat NS stopt met het doorgeven van actuele treinposities
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2867
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Veldhoven over het bericht dat NS stopt met het doorgeven van actuele treinposities