Kamervraag 2016Z09869

De weigerburgemeester van Weert

Ingediend 20 mei 2016
Beantwoord 17 juni 2016 (na 28 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur gemeenten immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z09869.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2871.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat u, zoals de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het mondelinge vragenuur van 17 mei jl. verklaarde, de commissaris van de Koning om een feitenrelaas inzake de weigerburgemeester van Weert hebt gevraagd?

  Ja

 • Vraag 2
  Wanneer is dit relaas klaar?

  Op 26 mei jl. heb ik van de commissaris van de Koning van Limburg een feitenrelaas ontvangen. Op basis daarvan ben ik op 2 juni jl. met de burgemeester in gesprek gegaan. Ook de Staatssecretaris van VenJ en de commissaris van de Koning van Limburg waren daarbij aanwezig.

 • Vraag 3
  Bent u bereid dit relaas te delen met de Kamer?

  Op 16 juni 2016 heb ik uw Kamer, op basis van het feitenrelaas van de commissaris van de Koning en het gesprek met de burgemeester, schriftelijk1 geïnformeerd over de gang van zaken in Weert. Als bijlage bij deze brief heb ik een overzicht van de feiten opgenomen.

 • Vraag 4
  Zo nee, op welke manier brengt u de Kamer dan wel op de hoogte van deze schokkende zaak?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Neemt u het gegeven dat een burgemeester zich mogelijk niets aantrekt van de wet serieus?

  Burgemeesters dienen zich bij de uitoefening van hun functie aan de wet te houden. Bij overtreding van de wet worden gepaste maatregelen genomen. In de onderhavige casus is niet gebleken van overtreding van de wet door de burgemeester. Voor informatie over de gang van zaken in Weert verwijs ik naar de in mijn antwoord op de vragen 3 en 4 genoemde brief aan uw Kamer.

 • Vraag 6
  Bent u bereid, indien de burgemeester de wet aan zijn laars heeft gelapt, maatregelen tegen hem te nemen?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z09869
Volledige titel: Vragen van de leden MartinBosma en De Graaf (beiden PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de weigerburgemeester van Weert. (ingezonden 20 mei 2016).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2871
Volledige titel: Vragen van de leden MartinBosma en De Graaf (beiden PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de weigerburgemeester van Weert (ingezonden 20 mei 2016).