Kamervraag 2016Z03573

Het bericht “Tonnen voor opinieplatform”

Ingediend 18 februari 2016
Beantwoord 24 maart 2016 (na 35 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen bestuur cultuur en recreatie media rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z03573.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2025.html
1. Telegraaf: «Tonnen voor opinieplatform», 16 februari 2016
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Tonnen voor opinieplatform»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat er voor het initiatief «RaamopRusland» een subsidie van bijna 3 ton is aangevraagd?

  Ja.

 • Vraag 3
  Op welke subsidiemogelijkheid doen de aanvragers een beroep?

  De subsidieaanvraag is ingediend voor het programma Projecten Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB), vallend onder artikel 4 van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Vraag 4
  Welk deel van de begroting van dit initiatief zou bij toekenning van de gevraagde subsidie uit subsidie van uw ministerie bestaan?

  De eenmalige subsidie betreft de startfase (eerste drie jaar) van het initiatief en behelst o.a. de kosten voor de bouw, hosting en onderhoud van een website, personeelskosten t.b.v. redactie en onderzoek, reiskosten, en honoraria voor freelancers. De totale begroting voor deze eerste drie jaar bedraagt EUR 364.000. Eventuele kosten buiten de ingediende begroting worden niet gedekt door de subsidie.

 • Vraag 5
  Waarin verschilt «RaamopRusland» van andere journalistieke of opiniërende media waar geen subsidie aan wordt verleend?

  Het projectvoorstel Raam op Rusland betreft geen journalistiek of opiniërend project, maar de oprichting van een kennisplatform, waarbij nauw samengewerkt zal worden met Nederlandse kennisinstellingen, waaronder verschillende universiteiten, en het bedrijfsleven. De subsidie is toegekend aan de stichting Raam op Rusland, die conform haar statuten geen journalistieke inslag of doelstellingen heeft. De activiteiten van Raam op Rusland passen binnen het beleidsdoel om relevante feiten over de actuele ontwikkelingen in Rusland toegankelijk te maken voor een breder publiek.
  Voor de volledigheid zij vermeldt dat uit deze subsidie geen activiteiten in relatie tot het referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne gefinancierd zullen worden. De website van «Raam op Rusland» zal pas later in het voorjaar operationeel worden.

 • Vraag 6
  Zijn er vergelijkbare initiatieven die subsidie van uw ministerie ontvangen? Zo ja, welke zijn dit en wat bedraagt die subsidie?

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades in het buitenland verstrekken regelmatig subsidie aan projecten gericht op het vergroten en uitwisselen van kennis met betrekking tot belangrijke onderwerpen van buitenlands beleid. Het project «Raam op Rusland» is niet direct vergelijkbaar met andere initiatieven die subsidie ontvangen.

 • Vraag 7
  Bestaat het risico dat met deze subsidieverlening financiering ontstaat van gewoon journalistiek werk dat de deelnemende journalisten ook zonder deze subsidie zouden verrichten? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Nee. Het betreft hier geen journalistiek project. Zie ook het antwoord op vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z03573
Volledige titel: Het bericht “Tonnen voor opinieplatform”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2025
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Bommel over het bericht “Tonnen voor opinieplatform”