Kamervraag 2016Z03253

Het bericht 'Amper profijt Zeeuwse bedrijven bij bouw marinierskazerne'

Ingediend 15 februari 2016
Beantwoord 26 februari 2016 (na 11 dagen)
Indieners Sultan Günal-Gezer (PvdA), Albert de Vries (PvdA), Jacques Monasch (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie economie internationaal markttoezicht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z03253.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1654.html
 • Vraag 1
  In hoeverre is het maken van ruimte binnen het programma van eisen in het aanbestedingsbestek een vorm van het bevoordelen of benadelen van bedrijven?1 2

  Ruimte maken voor lokale bedrijven in het programma van eisen leidt tot bevoordeling van deze bedrijven en is niet toegestaan. Eisen moeten worden opgesteld volgens de beginselen van het aanbestedingsrecht: zij moeten gelijke behandeling waarborgen en non-discriminatoir, transparant en proportioneel zijn.

 • Vraag 2
  Indien het bij andere overheidsaanbestedingen wel mogelijk is om in het aanbestedingsbestek ruimte te maken middels aanvullende eisen, waarom is dit dan niet mogelijk in dit geval?

  Ook bij andere overheidsaanbestedingen moeten de hierboven genoemde beginselen in acht worden genomen en is ruimte maken voor lokale ondernemers dus niet toegestaan.

 • Vraag 3
  Bent u bereid in het bestek ruimte te maken zodat een bepaald percentage van het aanbestedingsbedrag kan worden besteed door inschakeling van het regionale bedrijfsleven? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Dit is op grond van de aanbestedingsregels en wettelijke kaders niet toegestaan. Zoals ik heb gemeld in mijn brief van 9 februari jl. (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 1471), leert de ervaring bij eerdere grote huisvestingsprojecten dat in de exploitatiefase een deel van de service- en onderhoudswerkzaamheden veelal door regionale bedrijven wordt uitgevoerd (onder verantwoordelijkheid van het consortium). Ook heeft het regionale bedrijfsleven de mogelijkheid een consortium te vormen of zich aan te sluiten bij een reeds geformeerd consortium. Het regionale bedrijfsleven heeft voorts de mogelijkheid om als onderaannemer mee te werken.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor het geplande AO Vastgoed Defensie op 1 maart aanstaande?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z03253
Volledige titel: Het bericht 'Amper profijt Zeeuwse bedrijven bij bouw marinierskazerne'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1654
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Günal-Gezer, Albert de Vries en Monasch over het bericht 'Amper profijt Zeeuwse bedrijven bij bouw marinierskazerne'