Kamervraag 2016Z01110

Het vermeende Oekraïense filmpje dat op internet is geplaatst

Ingediend 21 januari 2016
Beantwoord 10 maart 2016 (na 49 dagen)
Indieners Kees Verhoeven (D66), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z01110.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1837.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Oekraïens dreigement tegen Nederland zou vervalsing zijn»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het wenselijk is spoedig een einde te maken aan speculaties over de authenticiteit van dit filmpje?

  Zowel de Oekraïense regering als het Azov-bataljon nemen met kracht afstand van de bedreigingen. De filmpjes zijn bekend bij de Nederlandse opsporingsinstanties.

 • Vraag 3
  Zo ja, bent u bereid terstond onderzoek te doen naar de herkomst van dit filmpje en de uitkomst daarvan te delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z01110
Volledige titel: Het vermeende Oekraïense filmpje dat op internet is geplaatst
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1837
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Verhoeven over het vermeende Oekraïense filmpje dat op internet is geplaatst