Kamervraag 2015Z14251

De gevangenisstraf voor een optredende agent

Ingediend 20 juli 2015
Beantwoord 3 augustus 2015 (na 14 dagen)
Indieners Louis Bontes (GrBvK), Joram van Klaveren (GrBvK)
Beantwoord door Ard van der Steur (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z14251.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2962.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Toch cel voor schietende agent»1?

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe duidt u de veroordeling van de agent die een verdachte wilde arresteren van een ramkraak, die ook nog eens inreed op agenten en bovendien een jaar gevangenisstraf tegoed had?

  Zowel het Openbaar Ministerie als de hoofdagent hebben aangekondigd hoger beroep aan te tekenen op het bedoelde vonnis. Omdat de zaak onder de rechter is, past het mij niet hierover uitspraken te doen.

 • Vraag 3
  In hoeverre begrijpt u dat het straffen van agenten die optreden tegen criminelen, de moraal bij de politie ondermijnt en zelfs kan leiden tot terughoudendheid bij politie-optredens?

  Ik begrijp dat het politieagenten raakt wanneer een collega veroordeeld wordt voor het toepassen van geweld. Politiemensen moeten hun werk vaak verrichten onder moeilijke omstandigheden en in gevaarlijke situaties. Waar burgers dat in het algemeen mogen vermijden, wordt van de politie juist verwacht dat zij gevaarlijke situaties tegemoet treedt. Ik begrijp daarom dat het vonnis bij politiemensen heftige emoties heeft losgemaakt. Agenten kunnen en moeten echter gewoon hun werk blijven doen, inclusief het gebruik van geweld indien dit noodzakelijk is.
  In alle gevallen waarin geweldsaanwending door de politie ernstige gevolgen heeft veroorzaakt moet onderzoek plaatsvinden naar de toedracht van het voorval.2 Omdat de wens bestaat om bij een dergelijk onderzoek meer recht te doen aan de juridische status van politieagenten, loopt er momenteel een traject integrale stelselherziening geweldsaanwending politie (Kamerstuk 29 628, nr. 400). Daarbij wordt gekeken welke verbeteringen mogelijk zijn in het gehele proces van het melden, registreren en beoordelen van geweld: de juridische status, de juridische bijstand alsmede de nazorg en opleiding van politieambtenaren. Na de zomer zal ik uw Kamer nader informeren over deze stelselherziening.

 • Vraag 4
  Ziet u in dat het veroordelen van de betreffende agent tot een gevangenisstraf en zelfs het betalen van een schadevergoeding, niet strookt met het rechtsgevoel van velen in ons land?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z14251
Volledige titel: De gevangenisstraf voor een optredende agent
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2962
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over de gevangenisstraf voor een optredende agent