Kamervraag 2015Z13889

De extra aandeelhoudersvergadering van de NS

Ingediend 9 juli 2015
Beantwoord 21 juli 2015 (na 12 dagen)
Indieners Farshad Bashir (SP), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z13889.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2943.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat er op 9 en 10 juli extra vergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen van de NS gepland staan?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u de uitnodiging en het verslag van de aandeelhoudersvergaderingen aan de Kamer doen toekomen?

  Bij de aandeelhoudersvergadering waren het Ministerie van Financien, NS en de heer Huges aanwezig. Het onderwerp van de aandeelhoudersvergadering was het voornemen om de heer Huges te ontslaan uit de functie van president-directeur van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, voor het geval het door de heer Huges genomen ontslag van 5 juni en het door de aandeelhouder op 19 juni gegeven ontslag beide in rechte geen stand houden. Het verslag van de vergadering kan ik niet aan de Kamer sturen. Het ontslag is onderwerp in een juridische procedure. Openbaarmaking van het verslag kan de juridische positie van de staat schaden.

 • Vraag 3
  Kunt u ervoor zorgdragen dat indien er een vaststellingsovereenkomst gesloten wordt met de heer Huges, dat deze openbaar wordt (behalve natuurlijk de persoonlijke gegevens) en dat deze vastellingsovereenkomst in zijn geheel inzichtelijk is voor de leden van de Staten-Generaal, zodat zij hun controlerende taak kunnen uitoefenen?

  Zie het antwoord op vraag 4 van het lid Bashir.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z13889
Volledige titel: De extra aandeelhoudersvergadering van de NS
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2943
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Bashir over de extra aandeelhoudersvergadering van de NS